Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  Zelfrespect | Het eenvoudige gevoel dat je mag bestaan

Zelfrespect | Het eenvoudige gevoel dat je mag bestaan

Zelfrespect is het gevoel dat je mag bestaan en dat je mening en je eigen gevoelens waarde hebben. Het is een belangrijke voorbeding om voor jezelf op te komen en om actief deel te nemen aan het vormgeven van je eigen leven. Zelfrespect hoeft niet gekoppeld te zijn aan je talenten, aan wat je presteert of wat je bezit, maar is meer een eigenwaarde die je haalt uit wie je bent als persoon. Met behulp van ons zelfrespect kunnen we ons verbinden met de medemens, zonder dat we onszelf de grond in boren.

Zelfrespect | Het eenvoudige gevoel dat je mag bestaan

Piramide van Maslow

In de piramide van Maslow worden de universele behoeften van de mens gerangschikt in een hiërarchische volgorde. Wanneer de lager geplaatste behoeften bevredigd worden, kan men streven naar bevrediging van de hogergeplaatste behoeften. Hierbij benoemt Abraham Maslow waardering, erkenning, acceptatie en zelfrespect ook als behoefte. Deze zouden de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen en het belang hechten aan de status in sociaal verband. Wanneer deze behoefte is voldaan kan men overgaan tot zelfverwerkelijking waarbij de persoonlijkheid en de mentale groeimogelijkheden worden ontwikkeld.

In 7 stappen naar meer zelfrespect

  1. Wie zichzelf respecteert, kan ook gemakkelijker respect opbrengen voor anderen. Mensen zijn voor hun zelfrespect aangewezen op het respect die ze van hun omgeving ontvangen. Het zou beter zijn als we ons zelfrespect in eigen handen zouden hebben.
  2. Wanneer iemand vrede heeft met zichzelf kan hij het ook fijn vinden bij anderen.
  3. Wanneer men afkeer heeft tegen alles wat hij bezit, en een bewondering heeft en verlangt naar alles wat hij niet heeft, worden alle voordelen van het leven bedorven.
  4. Ieder zijn mening is belangrijk, wees eerlijk en vriendelijk en heb zelfrespect door je eigen mening te zeggen. Probeer altijd de werkelijkheid weer te geven en kom altijd voor jezelf op.
  5. Wij zijn allemaal als individu in het bijzonder geschapen. Je zou je alleen hierdoor al voldoende waardering moeten geven. Wanneer we waardering bij anderen zoeken, zou je moeten kijken wat je mist in het innerlijke.
  6. Je zou moeten zoeken naar mensen die je waarderen en respecteren om wie je echt bent.
  7. Je hoeft je niet anders voor te doen dan dat je bent, omdat het niet respectvol naar jezelf is.

Herkenning is de eerste stap naar zelfrespect.

Wees trots op wie je bent! Probeer het negatief denken over jezelf weg te werken. Je kunt jezelf niet in de steek laten, zelfs als je het gevoel hebt dat je het niet verdient. Doordat je een verantwoordelijkheid voor jezelf hebt, dat je voor jezelf moet zorgen, zorgt ervoor dat je een gevoel van zelfrespect voor jezelf creëert.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog