Kennisbank

  >  Kennisbank
Kennisbank

Dementie of vergeetachtigheid

Volgens het rapport van de Staat van Volksgezondheid en Zorg kregen in 2019 in Nederland ongeveer 20.400 personen de diagnose dementie waarvan 8000 mannen en 12.400 vrouwen. De verpleeghuisbewoners zijn hierbij niet meegeteld. Volgens dit rapport zal ook het aantal...

Kennisbank

ADHD en druk gedrag

Wat is ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Het is een diagnose die te maken heeft met een verhoogde hyperactiviteit, impulsiviteit en/ of oplettendheid en meestal wordt het in verband gebracht met drukke kinderen ondanks...

Kennisbank

Wat is een psychose?

Een psychose is een psychische toestand waarbij iemand zijn grip op de werkelijkheid gedeeltelijk of geheel kwijt is. Een persoon met psychose kan dingen zien of horen die er niet zijn en kan overtuigd zijn van bepaalde ideeën die niet...

Kennisbank

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een ander woord voor een rekenstoornis. Er wordt van een stoornis gesproken als een vaardigheid gestoord verloopt. Volgens het handboek van psychische stoornissen DSM IV  betekent dyscalculie rekenvaardigheden die duidelijk beneden het verwachte niveau liggen, met inachtneming van...

Kennisbank

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk beperkt kunnen lezen. In de hersenen is er een proces dat niet te zien is waarbij er een overdracht is van letters in klanken en andersom. Dit is het proces van lezen en spellen wat bij de...

Kennisbank

Intensieve ambulante gezinsbehandeling

Ambulant betekent zonder dat de cliënt wordt opgenomen in een instelling dus in dit geval behandeling thuis. Het is een intensieve behandeling, omdat het hele gezin bij de behandeling wordt betrokken waarbij er verwacht wordt dat het hele gezin meewerkt....

Kennisbank

Specialistische jeugdhulp

Wat is specialistische jeugdhulp? Wanneer ouders kinderen hebben met een psychiatrische stoornis, ernstige gedragsproblemen of complexe problematiek en een bijkomende problematiek, hebben ze behoefte aan hulp met specifieke deskundigheid. Specialistische jeugdhulp biedt uitkomst voor al deze complexe en/of specifieke problemen...

Kennisbank

Wat is depressie?

Depressie is een stemmingsstoornis waarbij je levensmoe bent, je hebt nergens zin meer in, verlies van levenslust en je voelt je enorm neerslachtig. Je hebt verschillende vormen van depressie, waarbij de gevoelens kunnen variëren van een korte dip tot enorme...

Kennisbank

Jeugd GGZ

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp en een van die vormen is de jeugd GGZ.  De jeugd GGZ is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die te maken hebben met ggz-gerelateerde problematiek en kinderen en jongeren...

Kennisbank

Wat is Autisme?

Autisme is een verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. Voor een diagnose autisme is een onderzoek nodig van een...

Kennisbank

Soorten jeugdhulp

Met de invoering van de nieuwe jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de verschillende soorten jeugdhulp. Jeugdhulp kan verdeeld worden in drie groepen waarbij het gaat om alle ondersteuning, begeleiding, hulp en (ver)zorg(ing) aan jeugdigen en hun ouders. Ondersteuning bij...

Kennisbank

Richtlijnen jeugdhulp & jeugdbescherming

Richtlijnen jeugdhulp ondersteunen hulpverleners door ze richting te geven bij de dagelijkse afwegingen die ze moeten maken. Met behulp van de richtlijnen jeugdhulp kun je samen met de cliënt beslissen over de meest passende hulp. Richtlijnen jeugdhulp & jeugdbescherming ADHD:...

Kennisbank

Jeugdhulpverlening. Hoe zit het in elkaar?

Jeugdhulpverleningis het verstrekken van hulp wanneer opvoeden (tijdelijk) niet zonder ondersteuning lukt en wanneer meer hulp nodig is uit directe omgeving of van professionele hulpverleners. Jeugdhulpverlening kan men raadplegen voor pedagogische ondersteuning en/of begeleiding en is bedoeld voor het stimuleren...

Kennisbank

Jeugdhulp in Amsterdam

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in haar gemeente, maar ze geeft deze hulp niet zelf. Dat doen de specialistische jeugdhulp organisaties. Als uw kind specialistische hulp nodig heeft kunt u dit bespreken met uw huisarts of een...

Kennisbank

Wat is jeugdhulp?

U heeft zich vast wel eens afgevraagd wat jeugdhulp precies is. Onder jeugdhulp kun je alle vormen van hulp en ondersteuning bij psychische problemen, verstandelijke beperking en opvoedproblemen verstaan. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp: Jeugdhulp aan huis Met ambulante...