Sensa Zorg

  >  Whitepaper   >  Whitepaper problematiek in achterstandswijken – Hoe kunnen we hierop inspelen?

Whitepaper problematiek in achterstandswijken – Hoe kunnen we hierop inspelen?

Verschillen tussen etnische groepen, op zowel sociaal-economisch als sociaal-cultureel gebied, lijken toe te nemen en zijn herkenbaar in een specifieke ruimtelijke spreiding. Verschillen in be- kwaamheid nemen sterk toe door technologische vooruitgang, de voortgaande globaliseringen de grotere arbeidsparticipatie van vrouwen. Zijn de aandachtswijken een verzamelpunt voor al- lerlei kwetsbare groepen mensen? Patronen van woon-werkverkeer, verhuizingen, huizenprijzen en stemgedrag laten grote verschillen tussen gebieden zien. Door politieke en maatschappijlke aandacht te geven voor de economische, bestuurlijke, ruimtelijke en sociale veranderingen van de Nederlandse steden kunnen de steden ontwikkelt worden tot meer leefbaarheid en veiligheid (Voogd, 2015).

Download de gratis whitepaper

Wij hebben onze onderzoek gericht op met name de achterstandswijken om het problematiek wat zich in de wijken afspeelt in kaart te brengen.