GGZ Sensa

  >    >  GGZ Sensa

GGZ Sensa is een generalistische interculturele instelling gericht op psychische hulpverlening aan kind en gezin, volwassenen en ouderen. Hierbij houden wij rekening met de culturele achtergrond en de normen en waarden van onze cliënten. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van psychologische aandoeningen om de cliënten zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

Behandelvormen

Wij werken met verschillende behandelvormen waarvan de wetenschappelijke effectiviteit is bewezen. Onze behandelaren bieden de volgende (blended) behandelvormen:

 • Individuele therapie;
 • Groepstherapie;
 • Systeemtherapie;
 • Farmacotherapie;
 • Blended (Face to face en online).

Wat is nodig voor een succesvolle behandeling?

Een succesvolle behandeling komt vanuit jezelf en bestaat uit diverse factoren. Bijvoorbeeld een goede werkrelatie met je behandelaar, volledige inzet en wil, maar ook het bij jezelf afvragen waarom? Klik door voor de drie belangrijke factoren voor een succesvolle behandeling.

Samenwerking met de behandelaar

Een goede werkrelatie met je behandelaar is de basis van alle gesprekken bij Sensa Zorg. Dat betekent dat je vertrouwen hebt in je behandelaar en het gevoel hebt dat je met hem of haar samen aan je problemen kunt werken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar bijvoorbeeld voor mensen met persoonlijkheidsproblemen die vaak al zo veel tegenslagen in relaties en samenwerking met anderen hebben ervaren, is dat vaak niet het geval. Wij zullen je daarom ook geregeld vragen hoe je de gesprekken ervaart en je helpen gelijk iets te bespreken als je in de samenwerking met je therapeut iets dwars zit.

Doorzettingsvermogen en motivatie

Het is nodig te accepteren dat het soms een tijd kan duren voordat resultaten zichtbaar worden, zeker als de problemen al lang bestaan of erg hardnekkig zijn. Zowel de behandelaren als je zelf hebben daarbij doorzettingsvermogen nodig om goed te begrijpen waar je klachten vandaan komen en om tot een duurzame verandering te komen.

Nadenken over het waarom van je klachten

Voor een behandeling is het nodig dat iemand stil probeert te staan bij zichzelf en bij eigen gevoelens en gedachten. Het beste resultaat ontstaat als je meer inzicht krijgt in waar de klachten vandaan komen. Je behandelaar zal je daarbij uiteraard helpen, maar het is belangrijk dat je jezelf ook gemotiveerd voelt om hiermee aan de slag te gaan.

Behandelgebieden

Sensa Zorg biedt behandelingen bij de volgende klachten:

Kinderen; Jeugdigen; Gezin

 • Autisme
 • Zelfbeeld
 • Emotie regulatieproblematiek
 • Somberheid
 • Trauma
 • Zelfbeeld
 • Ouder-kind problematiek
 • Slaap- en gedragsproblemen
 • Systeemtherapie
 • Angsten
 • ADHD
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Groepstherapie
 • Complexe scheidingen
 • Dyslexie

Volwassenen

 • Autisme
 • Depressie
 • PTSS
 • Angststoornissen
 • Somatoforme stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Verslavingsbehandeling
 • Dementie

Sensakaart

Wij bieden professionele hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen. Vind hulp in jouw regio via de zoekbalk op de kaart. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de zorgconsulent van jouw regio.

Intakeprocedure

 • Intakefase

  Normaliter nemen we 45 minuten de tijd voor de intake. Zo nodig kiezen we ervoor om een verlengde intake van nog een 45 minuten in te plannen. Tijdens de intake nemen we een vragenlijst af, die als beginmeting dient en vergelijking materiaal is, tijdens het evaluatiemoment. Ook benaderen, we op basis van client toestemming, leerkrachten en partners als informanten. Op deze manier vormen we een volledig beeld van de problematiek.

 • Adviesfase

  Nadat de hulpvraag, onderhoudende factoren, klachten tijdens de intakefase zijn verhelderd, wordt er een gesprek van half uur gepland met de regiebehandelaar, patiënt en de medebehandelaar. Ook wordt tijdens dit gesprek besproken op welke manier ‘naasten van de cliënt’ worden betrokken. Tijdens het gesprek wordt het advies aan de patiënt voorgelegd in overeenstemming met de patiënt wordt het plan gevormd en de gekozen behandelvorm, betrokken disciplines, de doelen, de tijdsduur en evaluatie momenten vastgelegd.

 • Uitvoerend fase

  Tijdens deze fase voeren we het eerder beschreven behandelplan uit, conform multidisciplinaire richtlijnen.

 • Evaluatiefase

  Tijdens deze fase evalueren we de zesde sessie het plan en de vooruitgang middels gepaste vragenlijsten. Ook vergelijken we de vragenlijst die in het begin is afgenomen, met de nieuwe afname om na te gaan of er vooruitgang is. Op deze manier kunnen we naast de beleving van de client op een objectieve wijze de vooruitgang vastleggen. Mocht er geen sprake zijn van vooruitgang plannen we een gesprek met de regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt om na te gaan welke factoren de vooruitgang belemmeren.

 • Evaluatiefase

  Tijdens deze fase evalueren we de zesde sessie het plan en de vooruitgang middels gepaste vragenlijsten. Ook vergelijken we de vragenlijst die in het begin is afgenomen, met de nieuwe afname om na te gaan of er vooruitgang is. Op deze manier kunnen we naast de beleving van de client op een objectieve wijze de vooruitgang vastleggen. Mocht er geen sprake zijn van vooruitgang plannen we een gesprek met de regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt om na te gaan welke factoren de vooruitgang belemmeren.

 • Eindfase

  Tot slot sturen we in overeenstemming met de cliënt een brief naar de verwijzer, met de melding, dat het traject positief of negatief is afgesloten en welke diagnose en behandeling is toegepast. Vervolgens sluiten we het dossier af. Mocht het traject negatief afgesloten zijn, regelen we in samenwerking met de gemandateerde verwijzer een doorverwijzing en een geschikte plaatsing.

Wij geven om onze cliënten!

Als gemiddelde rapportcijfer heeft onze geestelijke gezondheidszorg in 2020 een 7,8 van haar cliënten gekregen. De GGZ afdeling heeft voor de CQI schalen de volgende score gekregen (op eens schaal van maximaal 5.0).

 • Samen beslissen 4.8
 • Uitvoeren van behandeling 4.0
 • Bejegening 4.9
 • Bereikbaarheid behandelaar 3.8
 • Mogelijkheid betrekken familie of naasten 4.0

Ehealth

Zelf met je klachten aan de slag vanuit huis? Dat kan met Ehealth van Sensa Zorg. Op je eigen computer, op het moment dat het jou uitkomt werk je aan oefeningen om je klachten te verminderen.

Onze onlineprogramma’s kun je thuis volgen. Je krijgt dan inloggegevens van je behandelaar en werkt in een volledig beveiligde omgeving. Ehealth wordt altijd aangeboden in combinatie met afspraken met je behandelaar. Dus ook als je gebruik maakt van Ehealth, blijf je je behandelaar gewoon zien. Hoe dit ingezet wordt overleg je altijd samen met je behandelaar.

We hebben online programma’s voor de behandeling van depressie, sociale fobie, dwangstoornissen, paniek en angst.

Wachttijden

Hieronder vind je een overzicht van de intakewachttijd en behandelingswachttijd voor GGZ Sensa:

Regio Wachttijd tot intake Wachttijd tot behandeling
Amsterdam 6 weken 2 weken
Haarlem 6 weken 2 weken
Almere 6 weken 2 weken

*Afhankelijk van taal en nodige expertise/deskundigheid