GGZ Sensa

  >    >  GGZ Sensa

GGZ Sensa is een generalistische interculturele instelling gericht op psychische hulpverlening aan kind en gezin, volwassenen en ouderen. Hierbij houden wij rekening met de culturele achtergrond en de normen en waarden van onze cliënten. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van psychologische aandoeningen om de cliënten zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

Behandelvormen

Wij werken met verschillende behandelvormen waarvan de wetenschappelijke effectiviteit is bewezen. Onze behandelaren bieden de volgende (blended) behandelvormen:

 • Individuele therapie;
  De therapie richt zich op de symptomen en klachten en enkele levensgebieden van de cliënt waar zich problemen voordoen, zoals wonen, werken, dagbesteding en sociale contacten. Sensa Zorg biedt kortdurende en langerdurende therapie aan. De therapie richt zich op verbetering van de klachten, herstel van sociaal functioneren, beter leren omgaan met gevoelens en anders tegen jezelf en anderen aankijken. In veel gevallen nemen de behandelaar en cliënt een afgebakend probleemgebied als centraal thema of focus van de behandeling. Bijvoorbeeld: je meldt je met somberheid, spanningen of angsten. Deze klachten hangen samen met een perfectionistische inslag. De behandeling zou dan worden gericht op deze klachten en de perfectionistische inslag. De behandeling bestaat uit wekelijkse individuele gesprekken met een behandelaar, gecombineerd met online behandelinterventies. De behandelduur is gemiddeld 14 weken.
 • Groepstherapie;
  Dit is een intensief behandelprogramma van 2 of 4 dagen in de week, waarbij naast groepsmodules voor angst of stemmingsklachten onder andere ook aandacht is voor sociale vaardigheden, emotieregulatie, psycho-educatie, hervatten van zinvolle daginvulling. De behandelduur is 12 weken, gevolgd door een terugvalpreventiemodule. Deze behandeling is te volgen op de locatie in Amsterdam.
 • Systeemtherapie;
  Dit is een vorm van psychotherapie, die ook wel relatie- en gezinstherapie wordt genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken kunnen worden bij de therapie. Vrijwel iedereen heeft een gezin, familie, vrienden of werk: een netwerk van relaties ofwel sociaal systeem. Bij het ontstaan én het oplossen van veel psychische of psychiatrische klachten, blijkt dit systeem een belangrijke invloed uit te oefenen. Daarom behandelt een systeemtherapeut niet alleen de klachten van de persoon zelf, maar is er ook aandacht voor het systeem waarvan de persoon deel uitmaakt. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Bewezen is dat als er ook aandacht wordt geschonken aan het sociale systeem, er sneller herstel optreedt op de korte en de lange termijn. Een systeemtherapeut let goed op de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan. Daarnaast let de therapeut op de invloed vanuit de omgeving: school, werk, buurt, religie en cultuur.  Ook let de systeemtherapeut op patronen die zich van grootouder op ouder en van ouder op kind herhalen. Het doel van de systeemtherapie is dat mensen elkaar beter gaan begrijpen, elkaar meer kunnen waarderen en samen zoeken naar oplossingen. Het gezin moet een team gaan worden waarbij iedereen weer weet wat hij aan de ander heeft. Een systeemtherapeut probeert vooral de bestaande veerkracht en positieve eigenschappen van het gezin te benutten om tot oplossingen te komen.
 • Farmacotherapie;
  Dit is een behandeling met medicijnen, ter ondersteuning van de (individuele) psychotherapie. Het voorschrijven van medicatie kan de werking van therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie, versterken en verbeteren. Bij Sensa Zorg wordt farmacotherapie alleen maar gestart als aanvulling op een reguliere behandeling.
 • Blended (Face to face en online).
  Is een combinatie van internetbehandeling met face to face behandeling. Je volgt een deel van de behandeling via internet. Dit bestaat vaak uit deels een zelfhulpprogramma en altijd in combinatie met online hulp en face-to-face behandelgesprekken.

Behandelteam

Het team bestaat uit twee GZ-psychologen, een psychiater, een orthopedagoog generalist i.o. en 10 basispsychologen en orthopedagogen, met nog 2 stagiaires. Er worden behandelingen geboden in de volgende talen: Nederlands, Engels; Bulgaars; Turks; Klassiek Arabisch; Berbers; Marokkaans Arabisch; Pashtoe en Bulgaars.

Wat is nodig voor een succesvolle behandeling?

Een succesvolle behandeling komt vanuit jezelf en bestaat uit diverse factoren. Bijvoorbeeld een goede werkrelatie met je behandelaar, volledige inzet en wil, maar ook het bij jezelf afvragen waarom? Klik door voor de drie belangrijke factoren voor een succesvolle behandeling.

Samenwerking met de behandelaar

Een goede werkrelatie met je behandelaar is de basis van alle gesprekken bij Sensa Zorg. Dat betekent dat je vertrouwen hebt in je behandelaar en het gevoel hebt dat je met hem of haar samen aan je problemen kunt werken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar bijvoorbeeld voor mensen met persoonlijkheidsproblemen die vaak al zo veel tegenslagen in relaties en samenwerking met anderen hebben ervaren, is dat vaak niet het geval. Wij zullen je daarom ook geregeld vragen hoe je de gesprekken ervaart en je helpen gelijk iets te bespreken als je in de samenwerking met je therapeut iets dwars zit.

Doorzettingsvermogen en motivatie

Het is nodig te accepteren dat het soms een tijd kan duren voordat resultaten zichtbaar worden, zeker als de problemen al lang bestaan of erg hardnekkig zijn. Zowel de behandelaren als je zelf hebben daarbij doorzettingsvermogen nodig om goed te begrijpen waar je klachten vandaan komen en om tot een duurzame verandering te komen.

Nadenken over het waarom van je klachten

Voor een behandeling is het nodig dat iemand stil probeert te staan bij zichzelf en bij eigen gevoelens en gedachten. Het beste resultaat ontstaat als je meer inzicht krijgt in waar de klachten vandaan komen. Je behandelaar zal je daarbij uiteraard helpen, maar het is belangrijk dat je jezelf ook gemotiveerd voelt om hiermee aan de slag te gaan.

Behandelgebieden

Sensa Zorg biedt behandelingen bij de volgende klachten:

Kinderen; Jeugdigen; Gezin

 • Autisme
 • Zelfbeeld
 • Emotie regulatieproblematiek
 • Somberheid
 • Trauma
 • Zelfbeeld
 • Ouder-kind problematiek
 • Slaap- en gedragsproblemen
 • Systeemtherapie
 • Angsten
 • ADHD
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Groepstherapie
 • Complexe scheidingen
 • Dyslexie

Volwassenen

 • Autisme
 • Depressie
 • PTSS
 • Angststoornissen
 • Somatoforme stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Verslavingsbehandeling
 • Dementie

Sensakaart

Wij bieden professionele hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen. Vind hulp in jouw regio via de zoekbalk op de kaart. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de zorgconsulent van jouw regio.

Intakeprocedure

 • Intakefase

  Normaliter nemen we 45 minuten de tijd voor de intake. Zo nodig kiezen we ervoor om een verlengde intake van nog een 45 minuten in te plannen. Tijdens de intake nemen we een vragenlijst af, die als beginmeting dient en vergelijking materiaal is, tijdens het evaluatiemoment. Ook benaderen, we op basis van client toestemming, leerkrachten en partners als informanten. Op deze manier vormen we een volledig beeld van de problematiek.

 • Adviesfase

  Nadat de hulpvraag, onderhoudende factoren, klachten tijdens de intakefase zijn verhelderd, wordt er een gesprek van half uur gepland met de regiebehandelaar, patiënt en de medebehandelaar. Ook wordt tijdens dit gesprek besproken op welke manier ‘naasten van de cliënt’ worden betrokken. Tijdens het gesprek wordt het advies aan de patiënt voorgelegd in overeenstemming met de patiënt wordt het plan gevormd en de gekozen behandelvorm, betrokken disciplines, de doelen, de tijdsduur en evaluatie momenten vastgelegd.

 • Uitvoerend fase

  Tijdens deze fase voeren we het eerder beschreven behandelplan uit, conform multidisciplinaire richtlijnen.

 • Evaluatiefase

  Tijdens deze fase evalueren we de zesde sessie het plan en de vooruitgang middels gepaste vragenlijsten. Ook vergelijken we de vragenlijst die in het begin is afgenomen, met de nieuwe afname om na te gaan of er vooruitgang is. Op deze manier kunnen we naast de beleving van de client op een objectieve wijze de vooruitgang vastleggen. Mocht er geen sprake zijn van vooruitgang plannen we een gesprek met de regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt om na te gaan welke factoren de vooruitgang belemmeren.

 • Evaluatiefase

  Tijdens deze fase evalueren we de zesde sessie het plan en de vooruitgang middels gepaste vragenlijsten. Ook vergelijken we de vragenlijst die in het begin is afgenomen, met de nieuwe afname om na te gaan of er vooruitgang is. Op deze manier kunnen we naast de beleving van de client op een objectieve wijze de vooruitgang vastleggen. Mocht er geen sprake zijn van vooruitgang plannen we een gesprek met de regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt om na te gaan welke factoren de vooruitgang belemmeren.

 • Eindfase

  Tot slot sturen we in overeenstemming met de cliënt een brief naar de verwijzer, met de melding, dat het traject positief of negatief is afgesloten en welke diagnose en behandeling is toegepast. Vervolgens sluiten we het dossier af. Mocht het traject negatief afgesloten zijn, regelen we in samenwerking met de gemandateerde verwijzer een doorverwijzing en een geschikte plaatsing.

Wij geven om onze cliënten!

Als gemiddelde rapportcijfer heeft onze geestelijke gezondheidszorg in 2022 een 8.7 van haar cliënten gekregen. De GGZ afdeling heeft voor de CQI schalen de volgende score gekregen (op eens schaal van maximaal 5.0).

 • Samen beslissen 4.7
 • Uitvoeren van behandeling 4.6
 • Informatie behandeling 4.7
 • Bejegening 4.9

Ehealth

Zelf met je klachten aan de slag vanuit huis? Dat kan met Ehealth van Sensa Zorg. Op je eigen computer, op het moment dat het jou uitkomt werk je aan oefeningen om je klachten te verminderen.

Onze onlineprogramma’s kun je thuis volgen. Je krijgt dan inloggegevens van je behandelaar en werkt in een volledig beveiligde omgeving. Ehealth wordt altijd aangeboden in combinatie met afspraken met je behandelaar. Dus ook als je gebruik maakt van Ehealth, blijf je je behandelaar gewoon zien. Hoe dit ingezet wordt overleg je altijd samen met je behandelaar.

We hebben online programma’s voor de behandeling van depressie, sociale fobie, dwangstoornissen, paniek en angst.

Wachttijden

Hieronder vind je een overzicht van de intakewachttijd en behandelingswachttijd voor GGZ Sensa:

 

Regio Wachttijd tot intake Wachttijd tot behandeling
Amsterdam 24 weken 2 weken
Haarlem 24 weken 2 weken
Almere 16 weken 2 weken
Breda 8 weken 2 weken
Den Bosch 8 weken 2 weken
Den Haag 14 weken 2 weken

*Afhankelijk van taal en nodige expertise/deskundigheid

* Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

* De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de cliënt hoe lang hij naar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.

Documenten