Sensa Zorg

  >  Blog   >  Wat vinden mensen belangrijk aan de kwaliteit van de zorg?

Wat vinden mensen belangrijk aan de kwaliteit van de zorg?

Voor zorgbehoeftigen is het fijn dat ze dingen blijven kunnen doen die belangrijk voor hen zijn. Sociale contacten blijven essentieel en ook is het belangrijk dat zij zoveel mogelijk controle blijven houden over hun eigen leven. Er zou een evenwicht moeten zijn tussen gezondheid, psychisch welbevinden en het sociaal verkeer. Het achterhalen van wat belangrijk is voor zorgbehoeftigen is hierbij een belangrijk taak voor hulpverleners. Cliënten willen op de beste manier geholpen worden zodat ze op eigen kracht de kwaliteit van hun leven kunnen bestendigen en ontwikkelen. Wat vinden cliënten hierbij belangrijk aan de kwaliteit van de zorg?

Bejegening en omgang

Voor cliënten is de wijze waarop de hulpverlener hen benadert en behandelt belangrijk. In de professionele hulpverlening draait het om een respectvolle omgang van de client. Een goede houding en communicatie met verschillende zorgdisciplines zal essentieel zijn voor een optimale hulpverlening. Ondanks alle barrières, interculturele verschillen willen cliënten serieus genomen worden, gezien worden en ook een goed gesprek kunnen voeren. Het krijgen van interculturele zorg is ook gewild bij cliënten met een interculturele achtergrond. Met interculturele zorg zijn hulpverleners bekend met de zienswijze, visie, normen en waarden van mensen met een multiculturele achtergrond. Handelen vanuit het juiste referentiekader zal de weg naar hulpverlening laagdrempelig en vertrouwder maken.

Groen als behandelruimte

Men spreekt van groene zorg wanneer de natuurlijke omgeving wordt ingezet en benut in de vroegtijdige behandeling van cliënten. Cliënten kunnen de natuurlijke omgeving ondersteunend en herstellend ervaren voor hun gezondheid en vinden het erg fijn als dit beschikbaar is in een instelling. Ze kunnen bijvoorbeeld wandelend in de natuur gesprekken voeren met de hulpverlener.

Vaste hulpverleners

Cliënten of gezinnen met meervoudige en complexe problemen vinden het vertrouwelijk en fijner wanneer er een vast aanspreekpunt is. Dit betekent dat ze dus elke keer dezelfde persoon krijgen en kunnen bellen. De client vind dit vertrouwelijk omdat diegene voortdurend betrokken is en doet wat nodig is. Deze persoon is dan ook verantwoordelijk voor de hulp die een client of het gezin ontvangt,  heeft dus kennis van de andere domeinen en helpt bij de client deze te versterken.

Tijdelijk handelen en snelle overdracht

Een zorginstelling moet voor een client toegankelijk en bereikbaar zijn. Hierbij wordt bedoeld dat het voor cliënten vindbaar is en dat ze makkelijk een stap kunnen zetten voor een eerste gesprek. Hierbij is het belangrijk dat hulpverleners inzicht hebben in de client, de zorgvraag vroegtijdig kunnen achterhalen en waar nodig andere partijen kunnen betrekken. Goede samenwerkingsbanden die op buurtniveau functioneren kunnen toegankelijkheid en herkenbaarheid van een zorginstelling vergoten. Wanneer een zorginstelling de afspraken nakomt, zal het zorgen voor vertrouwen en rust bij de client.

Transparantie van kwaliteitsinformatie

Cliënten vinden het belangrijk dat er een cliëntenraad beschikbaar is zodat ze kunnen meepraten over het beleid van de zorginstelling. Ook is het essentieel voor cliënten maar ook voor de zorginstelling zelf dat er een kwaliteitsmeting wordt gedaan over de clienttevredenheid. Dit kan maandelijks, per kwartaal of 2 keer per jaar gedaan worden. Voordelen van de kwaliteitsmeting is dat zorgverleners er van leren en hun zorg kunnen verbeteren, zorgverleners kunnen beter hun zorg op kwaliteit inkopen en cliënten kunnen beter kiezen voor de zorg die ze willen.

 

Tuba Gulbahce