Sensa Zorg

  >  Blog   >  Groene zorg – 3 vormen om het in te zetten

Groene zorg – 3 vormen om het in te zetten

Bij groene zorg wordt de natuurlijke omgeving benut in de vroegtijdige behandeling van personen met een verhoogd risico op bepaalde ziekten en aandoeningen. Ook kan het als genezingsproces ingezet worden of soms kan het gericht zijn op pijnverzachting bij terminale ziekten. De wijze waarop het wordt benut, kan verschillen van een rustgevend omgeving voor gewaarwording en bezinning tot een spiegel voor de ziel. Hieronder worden drie soorten groene zorg beschreven.

Groene zorg - 3 vormen om het in te zetten

Groen wordt gebruikt als behandelruimte

Bij deze vorm van groene zorg kun je denken aan mental coaching en professionele medische zorg in een natuurlijke omgeving. Steeds meer groen in de leefomgeving fungeert als preventief middel en is ondersteunend en herstellend voor de gezondheid van de mens. Bij deze vorm van groene zorg wordt de natuur gebruikt voor behandelingen. Hierbij kun je denken aan behandeling in het bos of in een rustig landschap of in speciaal ingerichte natuurruimtes. Het is bij deze vorm van belang dat de rustgevende en genezende werking van de natuur wordt ingezet. Hieronder een aantal voorbeelden;

  • Wandel coaching of stiltewandelcoaching waarbij zorgprofessionals wandelend in de natuur coachen in plaats van dat ze tegen over elkaar op kantoor zitten of in een binnenruimte ambulante ondersteuning bieden aan volwassenen.
  • Het groen inrichten van instellingen of ziekenhuizen, omdat het zien van de natuur al rustgevend kan werken waardoor het zorgt voor therapie of een helende omgeving.
  • De cliënt wordt ondergedompeld in de natuur waarbij hij zich bewust verbindt met de natuur en zijn basis steviger maakt. De energie kan makkelijk indalen in zijn fysieke lichaam waardoor het rustiger wordt in zijn emoties en hoofd. Zo wordt er ruimte gemaakt voor de vreugde en de schoonheid waarbij men tot meer inzichten kan komen.

Groen wordt ingezet als bewegingsruimte

De natuurlijke omgeving vormt een aangenaam stimulerend uitzicht waarbij het doen van beweegprogramma’s makkelijker wordt. De cliënten zijn gemotiveerder en vinden het bewegen zo makkelijker, waardoor ze meer doorzetten en minder snel opgeven. Cliënten kunnen onder begeleiding van een hulpverlener medisch verantwoord bewegen in de natuur of deelnemen aan andere beweegprogramma’s. Ook kunnen steeds meer mensen met een beperking of een aandoening zelfstandig de natuur in, omdat de toegankelijkheid beter wordt gemaakt. 

Groen wordt gebruikt als natuurwerkplaats

Bij deze vorm van groene zorg gaat het om werk en therapie met kwetsbare groepen in de natuur. Mensen worden in de natuur geholpen met sociale betrokkenheid, participatie en re-integratie in de maatschappij. Ze komen in contact met de dieren, kunnen fysiek meehelpen met het verbouwen van gewas, krijgen verschillende opdrachten en krijgen ook zo meer structuur in hun leven. Bij groene zorg als werkplaats kun je vooral denken aan:

  • Zorgboerderijen
  • Natuurorganisaties met natuurwerkprogramma’s
  • Instellingen waarbij activiteiten plaatsvinden met een getrainde begeleider en een zorgdier.

Tiny Forest Haarlem

Tiny Forest Haarlem is een vorm van groene zorg en een initiatief van Sensa Zorg dat bestaat uit een natuurspeeltuin waarbij voor elk huidige cliënt van Sensa Zorg een boom geplant wordt. Zo wordt de natuurlijke omgeving benut voor de gezondheid van de cliënten en ook voor de kinderen. Het gebrek aan natuurbeleving wordt gedeeltelijk verholpen. Dit zal een positieve invloed hebben op de gezondheid en het geestelijk welbevinden.

Bezinning en zelfbewustzijn

In de groene zorg wordt aandacht gegeven aan rustgevende en pijn verminderende functie van de natuur waarbij het blijven bewegen en het vergroten van het doorzettingsvermogen gestimuleerd wordt. De natuur wordt als middel gebruikt om tot bezinning en zelfbewustzijn te komen. Over het algemeen zijn cliënten van zorgboerderijen of andere vormen van groene zorg erg positief over groene zorg en verlenen steeds meer zorgprofessionals groene zorg.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog