Image Alt

GGZ Sensa

  >  GGZ Sensa

GGZ Sensa

GGZ Sensa is een generalistische interculturele instelling gericht op psychische hulpverlening aan kind en gezin, volwassenen en ouderen. Hierbij houden wij rekening met de culturele achtergrond en de normen en waarden van onze cliënten. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van psychologische aandoeningen om de cliënten zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Tevens hebben wij geen wachttijden.

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit Orthopedagogen, psychologen en GZ-psychologen. Deze helpen kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Binnen het jeugdteam wordt er naast de individuele behandeling aan het kind of de jongere, ook opvoedondersteuning gegeven aan ouders en verzorgers.

100034

Behandelgebieden

U kunt bij ons terecht voor ambulante behandelgesprekken. De duur van de behandeling hangt af van de aard en intensiteit van uw klachten. Wij bieden hulp bij de volgende stoornissen:

 • Aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit (ADHD);
 • Depressie;
 • Dwangstoornis;
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS);
 • Bipolaire stemmingsstoornissen;
 • Angststoornissen;
 • Somatoforme stoornissen;
 • Eetstoornissen.

Behandelvormen

Wij werken met verschillende behandelvormen waarvan de wetenschappelijke effectiviteit is bewezen. Onze behandelaren bieden de volgende behandelvormen:

 • Cognitieve gedragstherapie;
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR);
 • Oplossingsgerichte therapie;
 • Interpersoonlijke therapie;
 • Schematherapie;
 • Mentalization based treatment (MBT);
 • Acceptance and commitment therapy (ACT).

Intakeprocedure

Verwijsbrief

Als u een verwijzing naar de gegeneraliseerde basis ggz heeft, kunt u contact met ons opnemen voor een intakegesprek. Bij de volwassenen is een verwijzing van de huisarts of specialist vereist. Bij minderjarigen (<18 jaar) kunnen meerdere personen of instellingen voor een verwijzing zorgen, zoals de huisarts, jeugdarts, schoolarts, psychiater, medisch specialist, kinderrechter, gecertificeerde instellingen zoals kinder- en jeugdbescherming, Nidos of de wijkteams. De verwijsbrief kunt u meenemen naar het intakegesprek of laten faxen naar 023-7370331 t.a.v. GGZ Sensa.

Wat neemt u mee naar het intakegesprek?

 • De verwijsbrief;
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Zorgpas (alleen bij volwassenen);
 • Medicatielijst.

Dit gesprek duurt één tot anderhalf uur.

Inzicht in uw problematiek

Tijdens het intakegesprek vertelt u over uw klachten en verwachtingen. De hulpverlener zal u aanvullende vragen stellen om uw hulpvraag te verhelderen.

Vervolg

Ons behandelteam onderzoekt tijdens de intakefase de vooraanstaande klachten die uw dagelijks functioneren belemmeren. Bij een generalistische behandeling is er geen sprake van een uitgebreide diagnosefase. Hierdoor gaan wij snel over naar het aanpakken en veranderen van de patronen die uw klachten in stand houden.

Behandeladvies

Na het intakegesprek volgt het adviesgesprek waarin de behandelaar zijn/haar bevindingen met u deelt en de (voorlopige) diagnose bespreekt. Tevens wordt besproken welke behandelmogelijkheden er zijn en welke hulp het beste bij u past. Indien u akkoord gaat met de diagnose en openstaat voor een behandeling bij ons, zal het behandeltraject gestart worden.

Behandelplan

Er wordt samen met u een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierin staan de beoogde behandeldoelen helder vermeld, naast de verwachte tijdsinvestering en inzet van onze specialisten.

Wachttijden

De wachttijden kunnen per regio verschillen. In principe heeft GGZ Sensa geen wachttijden, echter kan het voorkomen dat een gewenste behandelaar vol zit. Bij zulke gelegenheden hanteren wij een wachttijd van maximaal 2 weken.

Ten allen tijden voldoen we aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website leest u meer hierover. Voor meer informatie over onze wachtlijsten kunt u contact opnemen met ons door te bellen naar 0852733263 of via de contactformulier op onze contactpagina.

Kosten en Vergoedingen

Diverse instanties vergoeden voor een (groot) deel de kosten van uw behandeling. Dit zijn uw zorgverzekeraar, uw gemeente, of justitie. U betaalt in ieder geval uw eigen risico. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar vergoedt voor een (groot) deel de kosten van uw behandeling. Deze kosten moeten dan wel binnen de basis- of aanvullende verzekering vallen. Hiervoor heeft u een geldige verwijsbrief nodig.

De basisverzekering vergoedt:

 • Basis GGZ. Dit is inclusief de eerstelijnspsycholoog en een behandeltraject (e-health)
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater.

Gemeente

Uw gemeente vergoedt grotendeels de kosten als u een indicatie heeft voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of Jeugdzorg.

Annulering/No Show

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Wij vragen u dan uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te wijzigen. Dit is kosteloos. Dit geldt voor alle afspraken op onze vestigingen, inclusief de telefonische afspraken.

No show tarieven

Indien afspraken binnen 24 uur voor aanvang worden geannuleerd, brengen we een no show tarief bij jou in rekening. De kosten behorende bij dit no show bedragen € 65,- bij een individueel contact en € 32,50 bij een telefonische afspraak.

Hoe kunt u afzeggen?

Het maken, afzeggen of wijzigen van een afspraak kan telefonisch (0852733263) of via de contactformulier op onze contactpagina. Vergeet niet je naam, geboortedatum, naam van je behandelaar en de datum van de afspraak te vermelden. Uw behandelaar neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor het maken van een nieuwe afspraak.

GGZ behandelaren / contactpersonen

IMG_7410
Ummu Gulsum Sureyya Kahveci – Yoldemir
Orthopedagoog / Cognitief gedragstherapeut / Schema therapeut / EMDR therapeut

Het bieden van behandeling betekent voor mij de levensvreugde van de cliënt behouden/vergroten. Dit maak ik gedurende de behandeling mogelijk door een vertrouwde en samenwerking gericht contact te bieden en evidence-based te behandelen.

Ik ben sinds 2015 werkzaam bij Sensazorg groep als een turks/nederlands/engels sprekende orthopedagoog/psycholoog. Mijn gehele loopbaan bestaat uit behandelen en begeleiden van jeugdigen en volwassenen. Ik heb kennis van verschillende soorten aandoeningen en heb ervaring in diverse behandelmethoden, zoals CGT, ACT, EMDR, Schematherapie en MBT.

Schermafbeelding 2019-05-16 om 21.08.39
Sahar Mohmand
Basis – psycholoog

Als psycholoog begeleid, adviseer en behandel ik onder supervisie van de GZ-psycholoog een brede doelgroep. De behandelingen die gehanteerd worden binnen Sensazorg zijn o.a. CGT, EDMR en Schematherapie. Ik vind het heel belangrijk om cliënten te helpen bij het stimuleren van een betere levenskwaliteit. En om daarnaast een stevige basis mee te geven om terugval te voorkomen. Ik spreek naast Nederlands ook Dari (Farsi) en Engels. Verder ben ik door mijn omgeving in aanraking gekomen met vele verschillende culturele achtergronden. Hierdoor kan ik me goed inleven in de verschillende culturele achtergronden van cliënten.