Sensa Zorg

  >  Blog   >  5 manieren om je kind te motiveren voor school

5 manieren om je kind te motiveren voor school

Scholen beginnen weer voor een gedeelte van Nederland. Er moet op het knopje gedrukt worden om in beweging te komen en de kinderen te motiveren voor school. Voor basisschoolleerlingen zal dit wat makkelijk gaan dan voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Aan ouders ligt de grote taak om met ouderbetrokkenheid de ongemotiveerde kinderen zo ver te krijgen om van binnenuit zelf ervoor te kiezen om vrijwillig naar school te gaan. Lees snel verder hoe je op 5 manieren je kind kunt motiveren voor school.

5 manieren om je kind te motiveren voor school

1. Intrinsieke motivatie op gang brengen

Kinderen willen uit zichzelf iets beheersen, omdat ze het echt interessant en leuk vinden.

  • Kinderen moeten erin geloven dat ze invloed hebben op wat ze moeten doen.
  • Ze moeten zich gewaardeerd voelen en het gevoel hebben dat ze erbij horen
  • Ze moeten de stof beheersen
  • Lesstof moet afgestemd zijn op hun niveau en interesses en er mag best ruimte zijn voor eigen inbreng.
  • Er moet meer verbinding zijn met de docent.

2. Positief onderwijs vanuit huis stimuleren

Ouders kunnen hun kinderen vanuit huis stimuleren door af en toe aan te geven dat hun kind goed presteert. Kinderen mogen vaker van hun ouders en van hun docenten horen hoe goed ze het doen om ze beter te kunnen motiveren.

3. Motivatie van binnenuit laten ontstaan

Als eerste kun je je kind proberen zover te krijgen om dingen anders te doen. Het kind kan dan zelf ontdekken wat de voordelen zijn waardoor het een echte uitdaging wordt voor het kind. Zo wordt het kind gemotiveerd om verder te gaan.

4. Zorgen voor een veilige omgeving 

Je kunt als ouder zorgen voor een veilige omgeving waarin het kind zich sterk en veilig voelt. Bij signalen van stress kunnen we helpen om dit gezond te laten houden. Wanneer je een goede relatie hebt met je kind, kan het kind uit het jouw gecreëerde omstandigheden de motivatie in zichzelf zoeken en vinden. Hierna kan hij zelf verbinding maken met dat wat belangrijk voor hem is.

5. Motivatieknop van ouders

Kinderen mogen ontwikkelen wat ze zelf aan unieke talenten hebben meegekregen in plaats van dat volwassen ze vertellen wat ze moeten leren. Bij gedemotiveerd gedrag kan een kind gedrag van zijn ouders weerspiegelen. Belangrijk hierbij is dat wij als ouders bij kindopvoeding moeten kijken wat wij in ons gedrag kunnen veranderen om onze kinderen weer gemotiveerd te kunnen krijgen.

Autistisch kind motiveren voor school

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met autisme minder goed te motiveren zijn, omdat ze minder gevoelig zijn voor belonen en straffen. Bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornis is het op jonge leeftijd krijgen van ondersteuning belangrijk zodat ze op latere leeftijd zelfstandig kunnen functioneren.

Tuba Gulbahce

Orthopedagoog