Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  Wat doet een jeugdzorgwerker of hulpverlener?

Wat doet een jeugdzorgwerker of hulpverlener?

Wegens een problematische thuissituatie met je kind heb je behoefte aan een effectieve begeleiding en ondersteuning van een jeugdzorgwerker. Hierbij hoop je op een goede ontwikkeling en verbetering van de situatie. Welke stappen neemt de jeugdzorgwerker in de jeugdhulp om de situatie te verbeteren? Hoe gaat hij in specialistisch jeugdhulp om met bepaalde crisissituaties? In dit artikel kun je verder lezen wat een jeugdzorgwerker doet.

Wat doet een jeugdzorgwerker of hulpverlener?

Kwaliteiten van een jeugdzorgwerker in de jeugdhulp

  • Een jeugdzorgwerker helpt bij het opvoeden en begeleiden van jongeren tussen 0 en 23 jaar. Hierbij richt hij zich vooral op het voorkomen van problemen.
  • Een jeugdzorgmedewerker houdt zich bezig met de verschillende hulpvragen en probeert hierbij een passende hulpverlening te vinden. 
  • Een jeugdzorgwerker biedt ondersteuning en probeert probleemsituaties op te lossen.
  • Een jeugdzorgwerker kan samenwerken met andere zorgmedewerkers en kan zorg coördineren waarbij meerdere medewerkers betrokken zijn.
  • Een jeugdzorgwerker kan een veilige omgeving creëren voor de cliënt.

Helpen bij opvoeden en opgroeien

Een jeugdzorgwerker werkt met jongeren die problemen hebben en helpt hen hierbij met het zoeken naar een oplossing of richt zich op het voorkomen van problemen. Door advies en begeleiding te geven probeert de jeugdzorgwerker sturing te geven en ondersteuning te bieden aan ouders/verzorgers bij het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Hij neemt de opvoeding niet over maar in bepaalde situaties moet de jeugdzorgwerker toch ingrijpen. Meer informatie over de ondersteuning en begeleiding van de jeugdzorgwerker kun je vinden op (specialistisch) jeugdhulp

Omgaan met uitzonderlijke situaties in de (specialistische) jeugdhulp

  • In bepaalde situaties zijn de wensen en behoeften van de jongeren niet hetzelfde als die van hun ouders waardoor er problemen kunnen ontstaan bij het opvoeden. Ook kan het voorkomen dat ouders dingen doen die niet goed zijn voor hun kind. Jeugdzorgwerkers komen zo voor een dilemma te staan of ze wel of niet moeten ingrijpen.
  • Enerzijds wilt de jeugdzorgwerker zich inleven met de cliënt en goed betrokken zijn en anderzijds hoort die afstand te houden. Een jeugdzorgwerker kan juist heel betrokken zijn door voldoende afstand te houden. Risico voor een hulpverleningsrelatie wordt dan bijvoorbeeld kleiner. Een balans vinden tussen nabijheid en distantie is dus belangrijk.
  • Het kan zijn dat cliënt behoefte heeft aan verscheidene behandelaars wegens meerdere klachten waarbij de zorgmedewerker moet samenwerken met meer professionals. Een hulpverlener hoort privacy te waarborgen maar daar in tegenstelling ook transparant te werken om passende zorg te kunnen uitvoeren.

Vertrouwen van de jeugdzorgwerker

Belangrijk voor de jeugdzorgwerker is dat er voldoende vertrouwen ontstaat in de vakmanschap door meer te weten over de taken van een jeugdzorgwerker. Zo wordt de jeugdzorgwerker ook meer ruimte gegeven voor een persoonlijke invulling aan hun werk. 

Geef verantwoordelijkheden

Pubers hebben geen zin in het leven en het is vaak moeilijk om ze uit hun kamer te halen. Het kind moet beseffen dat hij ook een bijdrage moet leveren in het huis door ook taakjes te verrichten. Je kunt je kind laten meehelpen met het huishouden door beetje bij beetje kleine verantwoordelijkheden te geven. Ze moeten inzien hoe ze zichzelf nuttig kunnen maken en als ouders kun je ze ook laten leren van hun fouten.

Sensa Zorg past de sensitieve methodiek aan om jeugdzorgwerkers/hulpverleners op de meest ultieme manier te begeleiden zodat zij op de meest zorgzame manier hulp en ondersteuning kunnen bieden aan de cliënten. Hierbij wordt er stapsgewijs en zorgvuldig door de jeugdzorgwerker gehandeld om een passende  behandelmethode te vinden en ook toe te passen. 

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog