Sensa Zorg

  >  Blog   >  Verdwaalde jong volwassene

Verdwaalde jong volwassene

In het bos van Oeterwale, kun je echt zomaar verdwalen

Elke boom is een eik, alle takken zijn gelijk

Zelfde bomen, zelfde paadjes

Alle struiken, het is zo raar: alles lijkt er op elkaar

…….

Ook al loop je nog zo vlug, niemand vind de weg terug

Uit dat bos van Oeterwale…..

De zoektocht naar identiteit is voor elke jong volwassene een opgave, voor de ene wat makkelijker dan voor de andere. Het is zeer van belang om voor jongeren hun ervaring van de werkelijkheid voldoende ruimte te geven. Het moet voor hen divers en open gehouden worden zodat jongeren in wisselwerking met de sociale en culturele verscheidenheid hun identiteitsontwikkeling inhoud kunnen geven.

Door de individualisering, vervaging van tradities en verminderde invloed van ideologieën en wereldbeschouwingen moeten jong volwassenen zelf sturing en richting geven aan het eigen leven zonder hierbij te verdwalen. In de huidige samenleving wordt er verwacht om zelf vorm te geven aan het leven door je eigen groepsgebonden gewoontes en je eigen verwerking van diverse culturele aspecten. 

Bepalend voor de identiteitsontwikkeling van jongeren is de vloeiende overgang tussen afzondering en uitwisseling. Afzondering is nodig voor behoud van eigen culturele achtergrond, om een eigen ‘ik’ aan te brengen en om met soortgenoten te zijn. Uitwisseling is nodig om voort te bouwen op de eigen culturele achtergrond, om nieuwsgierig te blijven, verschillen te leren waarderen, voor culturele mobiliteit, voor het ontwikkelen van creativiteit, opdoen van nieuwe prikkels. Het bevorderen van diversiteit dus. Wanneer er een dreigende afzondering is in ruimte en tijd van jongeren in het algemeen en van subgroepen in het bijzonder, zal er een gevaar zijn van ervaringsarmoede en een verwijdering tussen maatschappelijke groepen. Dit houdt in dat jongeren minder ervaring kunnen opdoen, niet open kunnen staan voor wat anders is dan hun eigen culturele achtergrond.¹

Een van de aspecten van wat cruciaal zal zijn voor de identiteitsontwikkeling van jongeren is ervaring van verschillende werelden. De behoefte om te reizen door verschillende werelden is een belangrijk kenmerk van het jong zijn. Het is ook heel functioneel, omdat het reizen jongeren vaardigheden oplevert die maatschappelijk van pas komen (Dieleman, 1999). Ze kunnen hun eigen levensstijl en identiteit uitbouwen. Jongeren willen in hun vrije tijd steeds meer op reis en zijn ook bezig met het ontwikkelen van maatschappelijke ideologische visies. Relaties met vrienden en bij een groep horen is belangrijk voor jongeren. Ze zoeken naar ervaringen die z met andere jongeren kunnen delen.

Met de komst van de social media is het delen van ervaringen wat makkelijker geworden. Je krijgt snel volgers waarbij je ook snel foto’s en belevingen kunt delen. Dat is ook wat jongeren tegelijkertijd bindt; ze hebben een gemeenschappelijke behoefte.

Kortom, het is dus van belang dat de etnische thuisfront van de jong volwassene niet verzwakt wordt, zodat een basis van identiteitsvorming en organisatie gevormd kan worden. Hierbij is de culturele uitwisseling tussen andere groeperingen van groot belang om verder te kunnen ontwikkelen.

Tuba Gulbahce

Orthopedagoog

¹Heft in eigen handen, zelfsturing en sociale betrokkenheid bij jongeren (1999), Dieleman, A.J.(Red.) et al. Den Haag: van Gorcum.