Sensa Zorg

  >  Kennisbank   >  Specialistische jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp

Wat is specialistische jeugdhulp?

Wanneer ouders kinderen hebben met een psychiatrische stoornis, ernstige gedragsproblemen of complexe problematiek en een bijkomende problematiek, hebben ze behoefte aan hulp met specifieke deskundigheid. Specialistische jeugdhulp biedt uitkomst voor al deze complexe en/of specifieke problemen die de zorg in de eerste lijn meestal niet kan doen. Veel hulpvragen van ouders kan de huisarts of het wijkteam beantwoorden en waar het nodig is specialistische jeugdhulp inschakelen. Voor specialistisch jeugdhulp hebben ouders dus een verwijzing nodig.

Wat is specialistische jeugdhulp

Wat is hoogspecialistische jeugdhulp?

Bij hoogspecialistische jeugdhulp gaat het om kinderen met complexe problematiek met ouders die ook veel problemen hebben waardoor ze tekortschieten in ouderschap. Het kan hierbij gaan om jeugdigen met psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek en een opvoedproblematiek. Het kan zijn dat het hier niet gaat om een probleem maar dat de problematiek zich afspeelt in meerdere levensgebieden wat vraagt om een multidisciplinaire inzet en aanpak. Er wordt hierbij zorgvuldig gekeken welke jeugdhulpverlening en jeugdaanbieders het beste passen bij het kind en het gezin.

Wat is generalistische jeugdhulp?

Generalistische jeugdhulp biedt uitkomst voor de meest voorkomende, enkelvoudige opgroei en opvoedvragen en wordt wel in de eerste lijn geboden. Er is geen sprake van hoog risico of meervoudige problematiek, maar is bedoeld voor psychische klachten of bij een vermoeden van psychiatrische stoornis. De behandeling is gericht om het gezin en het kind te leren omgaan met enkelvoudige stoornis. Het gaat om stabilisatie, vermindering, behandeling of opheffing van een enkelvoudige stoornis. Na de verwijzing van de huisarts of het wijkteam wordt er een gezinsplan opgesteld en in samenwerking met de jeugdaanbieder wordt het plan van aanpak besproken.

Vormen van specialistische jeugdhulp

MDFT Gezinsbehandeling

Met behulp van gezinssessies, oudersessies en gesprekken met de jongeren tussen 13-19 jaar met meervoudige problemen, wordt er een behandeling uitgevoerd. Het gaat hierbij om problemen als gedragsproblemen, ernstige emotionele problemen, gebruik van alcohol of drugs of andere vormen van verslaving, schoolproblemen of gezinsproblemen.

Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding

Deze behandeling is bedoeld voor ouders en verzorgers met kinderen onder de twaalf  die zich zorgen maken over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. In samenwerking met een zorgprofessional wordt er een plan van aanpak gemaakt door eerst een hulpverleningsaanpak op te stellen. Hierin staat onder andere hoe ouders als eerste aan de slag moeten gaan en wat ze daarbij nodig hebben.

Contextuele behandeling

Bij deze behandeling worden gesprekken gevoerd met de jongere, ouders of verzorgers waarbij sprake is van meervoudige problemen bij de kinderen en jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud. Door de meervoudige problemen zoals ernstige emotionele problemen, schoolproblemen is er sprake van een verstoorde gezinsrelatie.

Verbindend gezag voor ouders

Wanneer er sprake is van toenemend grensoverschrijdend gedrag bij jongeren van 12 tot 18 jaar oud wordt deze methode toegepast in de individuele behandeling van gezinnen. Doel bij deze behandelmethode is het realiseren van nieuwe autoriteit waarbij de regie door ouders, leraren en hulpverleners gezamenlijk herpakt wordt.

Verbindend gezag voor docenten

Wanneer ouders de controle verliezen en geen grip meer hebben op toenemend grensoverschrijdend gedrag wordt deze behandelmethode toegepast. Ouders worden aangeleerd om de jongeren niet streng te straffen maar daarentegen juist op een rustige en volhardende manier te reageren zonder geweld of dwang.

Signs of Safety veiligheidsaanpak

Het creëren van een veilige thuissituatie waarbij sprake is van (signalen van) onveiligheid door verwaarlozing, seksueel misbruik, kindermishandeling en huiselijk geweld. Er wordt een veiligheidsplan opgesteld in overleg met de ouders waarbij het netwerk een belangrijk rol speelt bij het uitvoeren van het veiligheidsplan.

Aanbieders voor specialistische jeugdhulp

Aanbieders van specialistische jeugdhulp die gefinancierd worden door de gemeenten;

  • Instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (jeugd-ggz)
  • Orthopedische behandelcentra
  • Jeugd-lvb
  • Jeugd- en opvoedhulp
  • JeugdzorgPlus
  • Wijkteams die gespecialiseerde hulpverleners in dienst hebben

Vragen over specialistische jeugdhulp?

Heb je nog vragen over specialistische jeugdhulpen richtlijnen of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op.