Sensa Zorg

  >  Nieuws   >  Sensa Zorg is HKZ-gecertificeerd!

Sensa Zorg is HKZ-gecertificeerd!

Vanaf 2 juli 2012 is Sensa Zorg in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ!
Dit keurmerk geeft aan dat Sensa Zorg voldoet aan alle voorwaarden om optimale en verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Dit betekent concreet dat Sensa Zorg o.a.:

  • goed georganiseerd is,
  • cliënten centraal stelt,
  • continu werkt aan optimalisering van haar aanbod,
  • betrouwbare resultaten presenteert,
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, haar cliënten en de overheid worden gesteld.

Bij de HKZ-certificering is Sensa Zorg door een externe organisatie getoetst of het kwaliteitmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling heeft deze toetsing vandaag op locatie uitgevoerd.

De certificerende instelling heeft na de toetsing geconstateert dat Sensa Zorg aan de gestelde normen voldoet en heeft het HKZ-certificaat uitgegeven.

Om het HKZ-certificaat te behouden wordt Sensa Zorg jaarlijks gecontroleerd door een externe, onafhankelijke organisatie. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

Voor meer informatie over het HKZ-certificaat en stichting HKZ zie website www.hkz.nl