Sensa Zorg

  >  Groene Zorg   >  Een Tiny Forest in Schalkwijk!

Een Tiny Forest in Schalkwijk!


Aankomend najaar planten leerlingen van basisschool de Molenwiek samen met Sensa Zorg, Jantje Beton, IVN Natuureducatie en buurtbewoners een Tiny Forest naast de school. Stichting Sensa zorg maakt dit minibos mogelijk samen met sponsoren en daarnaast bekostigen zij allerlei natuurlijke speelelementen die rondom het Tiny Forest geplaatst zullen worden. In de natuurlijke speelplek die zo ontstaat kunnen leerlingen van de school en kinderen uit de buurt spelenderwijs een band opbouwen met de natuur.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal -een open plek in het bos- over de Nederlandse natuur. Ook is dit minibos een prettige, gezonde ontmoetingsplek voor buurtbewoners. En bovendien zorgen de bomen en struiken voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Het Tiny Forest in Schalkwijk komt naast basisschool de Molenwiek (Betuwelaan 2) op het veldje grenzend aan het park. Speciaal aan dit bos is dat er omheen allerlei uitdagende natuurlijke speelelementen worden geplaatst. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de inclusiviteit van de speelplek en toestellen, zodat die voor álle kinderen toegankelijk zijn.

Feestelijke plantdag eind 2020

Het Tiny Forest zal worden geplant in het aankomende plantseizoen (vanaf november 2020). De planning en het ontwerp worden gemaakt met de school, Sensa Zorg, Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Ook de buurt zal worden betrokken en op de plantdag in het najaar is iedereen van harte welkom om een handje te komen helpen. Meer informatie op www.tinyforesthaarlem.nl.

Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie, foto’s en andere persverzoeken contact op met Louwra Postma, Projectleider IVN, l.postma@ivn.nl, 0657952776

Over Stichting Sensa Zorg

Sensa Zorg is een multiculturele zorginstelling die haar hulpverlening richt op jeugdigen, ouderen, dementerenden, lichamelijk- en verstandelijke gehandicapten, mensen met psychologische klachten, verslaafden en vrouwen in de kraamtijd. Al vanaf de oprichting in 2009 heeft Sensa Zorg zich laten inspireren door het motto ´hart voor de zorg´. Dit motto is verankerd in de organisatie. Dit drijft ons de situatie van onze cliënten te doorgronden en daarop te anticiperen, want voor ons is elke cliënt uniek! Jaarlijks weten ongeveer 5000 cliënten, met 37 verschillende etnische achtergronden ons te vinden! Wij bieden hen zorg aan met een team van 150 medewerkers, uit meer dan 30 verschillende culturele achtergronden en in 23 verschillende talen. Meer informatie op www.sensazorg.nl

Over Jantje Beton

Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN! Meer informatie op www.jantjebeton.nl.

Over IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur! Meer informatie op www.ivn.nl