Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  Depressie bij jongeren die opgroeien tussen twee culturen

Depressie bij jongeren die opgroeien tussen twee culturen

Depressieve klachten onder Nederlandse jongeren van allochtone afkomst kan hoger zijn omdat deze jongeren onder andere te maken hebben met de moeilijkheden die het leven in twee culturen teweeg brengt. Ondanks dit zoeken deze jongeren minder snel hulp voor psychische klachten. Waar worden deze jongeren depressief van of waar halen ze hun kracht vandaan? Hoe kunnen we omgaan met depressie bij jongeren die opgroeien tussen twee culturen?

Oorzaken van depressie bij jongeren

Anders zijn, je niet geaccepteerd voelen, je anders voelen, niet begrepen worden, andere gewoontes hebben, niet meedoen met plaatselijke gewoontes zijn allemaal aspecten die oorzaak kunnen zijn voor depressieve gevoelens. De cultuur die de jongeren van huis uit meekrijgen is niet bekend bij de autochtone of andere allochtone jongeren. Dit kan leiden tot onbegrip, vervelende reacties of vragen en zelfs discriminatie.

Hoe ga je hiermee om?

  • Zorgen dat het kind van jongs af aan zijn eigen religie kan naleven zodat het zijn eigen etnische identiteit kan behouden. Het gevoel geven dat het kind zich er niet voor hoeft te schamen. Door eigen gehoorzaamheid en respect voor autonomie en zelfontplooiing krijgt het kind een hoog eigenwaarde.
  • De hulpverlener zou in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het kind moeten definiëren ten opzichte van het gezin. Observeren welke rol het kind heeft in het gezin en welk beeld ouders hebben van de ontwikkeling van het kind. De verantwoordelijkheden en opvattingen over de opvoeding kan per cultuur erg verschillen. Belangrijk hierbij is dat de periode van kindertijd voldoende aandacht krijgt.
  • Het creëren van een hecht en ondersteunend sociaal netwerk voor het kind. Het is belangrijk dat het kind voldoende betekenisvolle personen om zich heen heeft zoals familie, vrienden, betrouwbare hulpverleners of docenten. Deze personen zullen een goede ondersteuning zijn voor het welzijn en ontwikkeling van het kind.

Emotionele ondersteuning

  • Zorgen dat de spanningen tussen ouders en de jongeren(kinderen) zoveel mogelijk verminderen. Machtspositie bij ouders/hulpverleners kan leiden tot frustratie, opstandigheid en conflicten. Ouders en hulpverleners moeten ernaar streven dat de kwaliteit van de interactie met de jongeren goed blijft en ook bereid zijn voor compromissen.
  • Emotionele stimulering en voldoende ondersteuning. Voldoende ondersteuning en stimulering zal voor respect voor eigen normen en waarden. Als de zelfontplooiing gezond verloopt zal het kind zich ook makkelijker aanpassen in een andere cultuur.

Kortom leven in twee culturen hoeft niet negatief te zijn. Belangrijk hierbij is dat de jongeren zich kunnen aanpassen en kunnen leven in een ander cultuur zonder afstand te doen van hun eigen identiteit. Met voldoende ondersteuning, begeleiding en begrip kunnen ouders en hulpverleners er vroegtijdig voor zorgen dat jongeren zich niet depressief voelen.

Sensa Zorg probeert met (specialistisch) jeugdhulp veel aandacht te geven aan de begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren. Ook Sensa Zorg vind het belangrijk dat jongeren die opgroeien tussen twee culturen voldoende begeleid moeten worden door zich te richten op de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind. Voor meer informatie hierover kunt u de website raadplegen of contact opnemen met een van de hulpverleners.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog