Whitepaper

  >  Whitepaper

Inzicht in het zorglandschap

Wij zijn Sensa Zorg! Een zorginstelling die zich richt ambulante begeleiding voor volwassenen, jeugdzorg, kraamzorg en (J)GGZ.

Whitepaper problematiek in achterstandswijken – Hoe kunnen we hierop inspelen?

Verschillen tussen etnische groepen, op zowel sociaal-economisch als sociaal-cultureel gebied, lijken toe te nemen en zijn herkenbaar in een specifieke ruimtelijke spreiding.

Veldanalyse – Problematiek in achterstandswijken Almere

Volgens David Brooks is morele vreugde meer vervullend dan geluk. Die kan zich meester van je maken als je ziet dat anderen zich werkelijk kunnen opofferen voor elkaar.

Whitepaper Individualisme en collectivisme

Volgens David Brooks is morele vreugde meer vervullend dan geluk. Die kan zich meester van je maken als je ziet dat anderen zich werkelijk kunnen opofferen voor elkaar.

Whitepaper Cultuur sensitieve Zorg

De Nederlandse samenleving wordt steeds diverser en het is een onomkeerbaar proces. Deze etnische en culturele diversiteit is tot stand gekomen door een koloniaal verleden, door de gastarbeidersregeling van de jaren zeventig of door een oorlogssituatie of politieke frictie waardoor...

Whitepaper veldonderzoek Hilversum

Je identificeren en geïdentificeerd worden met de achterstandswijken kan tegelijkertijd een gevoel van bescherming en uitsluiting geven. De afwezigheid van interetnisch contact, stijgende armoede, raciale discriminatie, werkloosheid en sociale organisatie van jongeren en jongvolwassenen in achterstandswijken kan voor meer problemen...

Whitepaper Veldonderzoek Beverwijk

De afgelopen jaren is de aandacht voor maatschappelijke verschillen en ongelijkheid toegenomen, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat deze verschillen steeds groter worden. Er wonen steeds meer mensen met verschillende sociale problemen in dezelfde wijken. Het gaat dan merendeel...

Whitepaper Veldonderzoek Schilderswijk

Met de toenemende groei van de organisatie en de kennis en expertise die we hierbij opdoen hebben wij diverse analyses uitgevoerd met het doel enerzijds ons verder te ontwikkelen, anderzijds ons verder te verdiepen in de maatschappelijke problematiek. Het doel...

Whitepaper Veldonderzoek Haarlem

De leefbaarheid in de achterstandswijken oftewel krachtwijken/prachtwijken neemt steeds meer af. Het zijn de wijken die grotendeels bestaan uit de kwetsbare groepen, die moeite hebben met het participeren op de arbeidsmarkt, beschikken over een lage inkomen en een migratieachtergrond hebben....

Whitepaper Veldonderzoek Amsterdam

De achterstandswijken, ‘een verzamelpunt van kwetsbare groepen mensen’ wordt het ook genoemd, zijn de wijken waarbij er uitdagingen zijn op de aspecten inkomensniveau, participatie op de arbeidsmarkt en migratieachtergrond. Door veranderingen in het woningaanbod en het uitbreiden van het aantal...

Whitepaper Kindopvoeding

Veel ouders worstelen met de opvoeding van hun kinderen en nemen daarbij veel verantwoordelijkheid op zich. Ze proberen hierbij de beste manier uit te kiezen zodat het kind op de juiste manier kan opgroeien. Belangrijkste voorbeeld voor de kinderen zijn...