Sensa Zorg

  >  Whitepaper   >  Whitepaper Veldonderzoek Beverwijk

Whitepaper Veldonderzoek Beverwijk

De afgelopen jaren is de aandacht voor maatschappelijke verschillen en ongelijkheid toegenomen, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat deze verschillen steeds groter worden. Er wonen steeds meer mensen met verschillende sociale problemen in dezelfde wijken. Het gaat dan merendeel om bewoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt, laag inkomen en psychiatrische problemen. Jongeren en jongvolwassenen met een migratieachtergrond in Nederland die gesegregeerd wonen, worden steeds vaker gezien als problematisch. In de buurten waar concentraties van bepaalde bevolkingsgroepen bestaan, kan de sociale cohesie onder druk staan. Jongvolwassenen met een migratieachtergrond en concentraties van achterstanden gaan samen, waardoor het kan leiden tot verarming en onveilige buurten.

Download de gratis whitepaper

Voor u ligt een samenvatting van de veldanalyse in de verschillende wijken van de stad Beverwijk. Ook in de wijken van Beverwijk is Sensa Zorg actief in hulpverlening voor jongeren en jongvolwassenen. De analyse is gericht in de achterstandswijken waar concentraties van bepaalde groepen zijn, om te onderzoeken wat de specifieke problematiek in die wijken kan zijn. Met deze veldanalyse wilden we weten wat er zich afspeelt tussen deze jongeren en jongvolwassen tussen de 13 en 29 jaar.