Ambulante begeleiding – Social Worker

  >  Ambulante begeleiding – Social Worker

Ambulante begeleiding – Social Worker

Social Workers / Ambulant Gezinsprofessional

Vast 24 - 32 uur | ZZP 16 - 24 uur

Rotterdam en ZHZ

Ben jij op inhoud sterk en een echte gezinsprofessional (multi problem, vechtscheidingen, omgangsregelingen) met hulpverlenershart en heb je daarnaast je relevante HBO en liefst je SKJ-registratie op zak? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bij Sensa Zorg, geeft jou deze extra taal (naast de juiste diplomering en Nederlands uiteraard) 3 extra sterren, daar wij onze gezinnen graag in hun eigen taal behandelen, waardoor ze zich comfortabeler voelen en je daardoor als hulpverlener ook veel effectiever bent in de zorg en behandeldoelen en daardoor meer voldoening uit je werk haalt. Dat noemen we Sensa’tief werken!

Onze Ambulante Gezinsprofessional is intrinsiek gemotiveerd, multicultureel,passievol en qua kennis goed op orde in de hulpverlening. Ook ben je  creatief in het vinden van  oplossingen. Hij of zij start met vertrouwen creëren, kan goed  luisteren, maar ook koers bepalen. Je kunt doorpakken waar nodig, en van tempo wisselen in de behandeling als het gezin daarom vraagt. Hij of zij houdt de regie over de doelstellingen in het PvA/zorgplan en zal empathie tonen daar waar nodig  Ook ben je zorg technisch sturend en doortastend  om het gezin duurzaam te helpen. Herken je je in deze omschrijving, dan zijn wij op zoek naar jou!

Sensa Zorg

Wij zijn Sensa Zorg! Een team van 120 zorgprofessionals, met ‘roots’ in meer dan 30 culturen. Of het nu gaat om GGZ of Ambulante Ondersteuning van volwassenen of jeugdigen, WMO of (specialistische) jeugdhulp in krachtwijken: Sensa Zorg is breed inzetbaar, íntrinsiek gemotiveerd en deskundig met passie voor het hulpverleners vak!

Landelijk bieden we binnen Nederland vanuit 15 regio’s* sinds 2009 specialistische hulpverlening aan, welke het  verschil maakt voor onze cliënten binnen onze multiculturele  samenleving.

Het groene Sensa’tieve Hulpverleners Team staat voor hecht en hartstochtelijk met focus op diversiteit in cultuurverschillen, geloofsovertuigingen, geaardheid en opvattingen. Bij Sensa Zorg geldt, hoe meer diversiteit hoe beter en kun je vanuit elke culturele achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid echt je zelf zijn. Pas wanneer je je zelf bent en dat een ander ook laat zijn, kun je als team je talenten optimaal benutten en verder groeien als mens en professional met elkaar. Op die manier vormt Sensa Zorg als team een ijzersterk geheel met meer dan 30 verschillende culturele achtergronden en behandelt Sensa Zorg cliënten met ‘roots’ uit meer dan 40 culturen. Sensa Zorg spreekt niet over diversiteit en inclusiviteit, wij ZIJN het! 

*Regio’s Den Bosch, Eindhoven, Breda, Rotterdam, Den Haag, Zuid Holland Zuid, Amsterdam, Zaanstreek, West-Friesland, Haarlem, Zuid Kennemerland, Alkmaar, Noord Holland Noord,  Friesland, Flevoland, Almere, Utrecht en Gooi en Vechtstreek.

Visie op hulpverlening

Voor Sensa Zorg bestaat de basiswaarde van een samenleving en ook het verlenen van goede hulpverlening uit Sensa: het gevoel.

In onze hulpverlening neemt Sensa Zorg het gevoel als maatstaf. Hoe voelt iemand zich? Wat is ‘normaal’ voor iemand met een andere cultuur, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur of opvatting? Hoe kunnen wij hierin de verbindende factor in zijn als Sensa Zorg? Wij laten ons, naast feitelijke waarheden en evidence based onderzoeken, ook leiden door sensitieve gevoelsmatige waarnemingen.

Vanuit onze kijk- werk- en leefwijze en ervaring hebben wij gezien dat elk mens begrepen wil worden en gevoelens wil uiten. Het eigen referentiekader is de bepalende factor voor het vervolg van handelen. Wij sluiten aan op dit referentiekader en we hebben het gevoel, begrip voor iemands culturele achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid. Met  focus op hun eigenwaarde en talenten, is onze hulpverlening uiterst effectief bij cliënten met diverse trauma’s en problematieken.

Veel van onze cliënten komen uit een ander land met een andere maatschappelijke-, culturele-, geloofs- of familiaire context en proberen hun draai te vinden in de Nederlandse samenleving. Dat zorgt voor talrijke uitdagingen en ogenschijnlijk onoplosbare problemen en uitdagingen. Onze begeleiding kenmerkt zich door groene, (cultuur) sensa’tieve hartstochtelijke hulpverlening, die deskundig is en resultaatgericht.

De functie

Als Ambulante Gezinsprofessional biedt je specialistische hulp aan het gezin en met name de jeugdigen binnen het gezin. Je neemt de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van cliënten bij het ontwikkelen van vaardigheden in de thuissituatie. Je bent iemand die koers bepaalt en zelfstandig werken heeft je voorkeur. Je weet wanneer je advies of coaching van je teamleden of Teamleider in moet schakelen, om de cliënt nog betere hulp te verlenen. Na de inventarisatie van de hulpvraag maak je samen het Plan van Aanpak. Je stelt het zorgplan op en voert dat ook uit, waarbij de evaluatie en afsluiting als vanzelfsprekend volgen. Eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt en zijn of haar netwerk staan daarbij in onze aanpak centraal. Je signaleert en reageert adequaat op zorgsituaties en signalen die je krijgt van zowel je cliënt als van zijn of haar omgeving. Ook onderhoudt je intensief contact met externe partijen die bij de zorg van je cliënten betrokken zijn.

Uiteraard horen er ook rapportage- en registratietaken bij deze functie en neem je deel aan diverse overlegvormen om de zorg en de kwaliteit van de dienstverlening van Sensa Zorg te waarborgen. Binnen het Sensa Zorg wordt uiteraard gewerkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en met de Verwijsindex.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een afgerond HBO Diploma Social Work (uitstroomprofiel Jeugd), Pedagogiek of SPH;
 • Je hebt een registratie in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (pré);
 • Je bent bij Sensa Zorg pas echt speciaal als je naast een goede beheersing van de NL-taal, ook nog een andere taal spreekt zoals in de headline van de specifieke plaats benoemd;
 • De taal wisselt afhankelijk van de cliënten die worden aangemeld en we streven naar zoveel mogelijk diversiteit in de teams qua culturen;
 • Je weet wat de functie en de taken van een ambulant begeleider inhouden en bent dol op deze professionaliteit en vrijheid en bent als vanzelfsprekend bekend met het schrijven van zorgplannen, onderzoeken en rapportages;
 • Je maakt gemakkelijk contact met diverse doelgroepen en snuift de culturele aspecten van gezinnen op als kennis om de zorg nog beter aan te laten komen;
 • Je bent je er bewust van dat een Ambulant Jeugdprofessional, naast de juiste hulp verlenen aan gezinnen, ook op zijn productiepercentage wordt beoordeeld en deze manier van werken is je bekend en je gaat hier ontspannen en efficiënt mee om.

Wanneer je bij ons komt werken vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Ook checken we altijd je SKJ-registratie in het register en bij twijfel doen we navraag bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wat bieden we jou?

 • Een dienstverband van 24-32 uur, afhankelijk van opleiding, ervaring en eigen inzicht;
 • In eerste instantie een contract voor bepaalde tijd met het doel om, na gezamenlijke evaluatiemomenten, over te gaan op een vast contract.
 • We belonen een relevante hbo-opleiding in schaal 8 en relevante HBO met SKJ-Registratie in schaal 9. Afhankelijk van jouw opleidingsniveau, relevante werkervaring en SKJ-registratie kan je conform de CAO Jeugdzorg een salaris bereiken vanaf € 2.600,73 ,00 bruto tot € 4.207,886 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
 • Binnen Sensa Zorg kun je naast je jaarlijkse verhoging van je functietrede, bij goed functioneren nog een functietrede extra verdienen.
 • Binnen Sensa Zorg kun je na 12 maanden bij boven gemiddeld presteren direct een vast contract krijgen (voorwaarden zijn SMART gemaakt).

Ook zzp’ers zijn welkom, mits SKJ-registratie.

 • Ook binnen Sensa Zorg kun je als zzp’er aan de slag, je uurtarief is maximaal 54,50 BTW vrij en naast een relevante zorg gerelateerde HBO opleiding en een SKJ-registratie is, uiteraard relevante ambulante ervaring binnen de jeugdwet, een vereiste. Mail ons je CV en we informeren jou over het pakket aan zzp-voorwaarden. Reageer wel alleen als je naast Nederlands, ook 1 van de talen spreekt, zoals in de headline van de vacature benoemd en je een SKJ-registratie bezit.

Voor meer informatie over Sensa Zorg of bovengenoemde functie kun je contact opnemen met HRM Sensa Zorg via mail sollicitatie@sensazorg.nl of telefoonnummer 085-2733263 en vragen naar een HRM Collega. Ga je daadwerkelijk solliciteren, stuur dan je CV en Motivatiebrief naar sollicitatie@sensazorg.nl

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

  Sollicitatieformulier