Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  Online intimidatie bij meisjes en vrouwen

Online intimidatie bij meisjes en vrouwen

Uit internationale onderzoeken blijkt dat vooral vrouwen en meisjes het vaakst het doelwit zijn van online intimidatie. Ze krijgen ongewenste berichten, ze worden belachelijk gemaakt om hun uiterlijk en worden bedreigd met naaktfoto’s en filmpjes. Een groot aantal van de slachtoffers geeft ook aan dat ze worden aangevallen door het delen van hun eigen standpunten. Veel van de slachtoffers weten niet waar ze terecht moeten en durven er ook meestal niet over te praten. De meeste online intimidatie komt voor op Facebook, gevolgd door Instagram. Hoe kunnen we ons richten op het voorkomen van online intimidatie bij meisjes en vrouwen?

Online intimidatie bij meisjes en vrouwen

Maatschappelijke bewustwording van online intimidatie

Er is de afgelopen maand in de media veel gesproken en geschreven over online intimidatie. Maatschappelijke bewustwording is van groot belang om het probleembesef onder zowel jongeren als volwassenen te vergroten. Dit is mogelijk wanneer men respectvol met elkaar kan omgaan, wanneer online intimidatie en ook seksuele intimidatie niet getolereerd wordt en wanneer het belang van ieders privacy als norm wordt gezien.

Gevolgen van online intimidatie

Online intimidatie heeft als gevolg:

  • dat meisjes en vrouwen voorzichtiger worden waardoor ze minder hun mening uiten of juist helemaal niet;
  • trauma en sociale isolatie. Slachtoffers worden beschuldigd waardoor er een schuld en -schaamtegevoel ontstaat. Hierdoor zijn slachtoffers ook minder bereid om erover te praten;
  • psychische problemen zoals angst, depressie, stress. De slachtoffers weten niet wie de dader is. Ze leven in angst, omdat ze elk moment diegene tegen kunnen komen;
  • fysieke klachten zoals slaapproblemen en eetstoornissen;
  • pogingen tot suïcide;
  • dat het offline voortgezet kan worden, waardoor de gevolgen nog ernstiger kunnen worden;
  • dat slachtoffers motivatieproblemen hebben waardoor ze vastlopen in hun studie of werk.

Preventie effectief aanpakken online intimidatie

Online intimidatie is een grootschalig probleem waaraan de overheid aandacht moet besteden om het effectief aan te pakken. Hierbij is het samenwerken met jeugdhulpverlening en de aanwezigheid van een cultuur sensitieve blik belangrijk. In samenhangend beleid kan de overheid de verantwoordelijkheid op zich nemen om online intimidatie te voorkomen. Ook is het belangrijk dat ouders, docenten en de media een belangrijke taak hebben om jongeren vroegtijdig te informeren over de risico’s van social media en hoe ze online intimidatie kunnen voorkomen.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog