Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  LVB bij kinderen met een multiculturele achtergrond

LVB bij kinderen met een multiculturele achtergrond

Kinderen die licht verstandelijke beperking hebben en behoren tot een multiculturele groep zullen min of meer dezelfde ondersteuning nodig hebben als ieder ander kind met LVB. Toch moeten hulpverleners rekening houden in hun benadering met een aantal aspecten. Hoe ga je als hulpverlener om met licht verstandelijke beperking bij kinderen met een multiculturele achtergrond?

LVB bij kinderen met een multiculturele achtergrond

Verklaringen voor knelpunten bij LVB

  • In een traditionele omgeving wordt een licht verstandelijke beperking minder snel herkend en dus ook niet geaccepteerd. Ouders hebben weinig kennis over LVB waardoor ze de gedragsproblemen bij hun kind niet opmerken.
  • Een beperking wordt gezien als bezetenheid, een straf van God, geloofsbeproeving of ziekte waardoor de reguliere behandeling in ogen van de ouders vaak gezien wordt als een verkeerde behandeling.
  • Ouders schamen zich ervoor of het is een taboe omdat er traditionele vooroordelen over zijn. Ouders die te maken hebben met LVB in hun gezin isoleren zich van de rest van de familie of vriendenkring.
  • Ouders hebben vaak onrealistische verwachtingen van de behandeling omdat ze meestal denken dat LVB te genezen is.

Hoe kun je als hulpverlener hiermee omgaan?

  • Hulpvraag zou door de hulpverlener elke keer bij elke cliënt opnieuw moeten worden gesteld. Hierbij kun je vragen wat de beleving van het kind is bij ziekte en gezondheid en hoe het kind de beperking ervaart. De behandeling moet goed afgestemd worden. 
  • Meer tijd investeren in het gezin. Ouders met een niet-westerse achtergrond hebben weinig kennis van de LVB waardoor een gebrek aan herkenning ontstaat. Een individuele psycho-educatie voor ouders zou kunnen helpen waarbij door middel van testresultaten aan ouders duidelijk wordt gemaakt wat anders is aan hun kind. 
  • Kijken naar de verschillen en als hulpverlener zich aan de verschillen aanpassen. Hierbij moet het verklaart worden uit religieuze verschillen, de economische status en de cultuur. 
  • Bij de bespreking met je cliënt altijd proberen de familie erbij te betrekken omdat dit goed kan werken bij het vaststellen van de diagnose. Hierbij kun je een professionele tolk inschakelen om beter begrepen te worden. Zo kun je misverstanden en frustraties voorkomen.
  • Sta er als hulpverlener open voor wanneer de ouder met het kind hulp zoekt bij alternatieve geneeswijzen of bij gebedsgenezers. Vaak worden niet-biologische factoren zoals bestemming van het lot, beschouwd als de oorzaak van de beperking. In sommige gevallen kan het beschouwd worden als straf voor de zonden die de ouders hebben begaan of zelfs als een beloning van God.
  • Helpen bij het wegwerken van wantrouwen tegenover de instellingen. De zorg en zelfredzaamheid moeten goed aansluiten bij de culturen en hier kun je als hulpverlener ook aan bijdragen. De visie op de problematiek van ouders moet meegenomen worden waardoor ze de instellingen beter zullen vertrouwen.

Extra aandacht voor multiculturele LVB kinderen

Kortom LVB bij kinderen met een multiculturele achtergrond heeft extra aandacht nodig en het belangrijkste is hierbij het opbouwen van de vertrouwensband tussen de hulpverlener aan de ene kant en de ouders en het kind aan de andere kant. Niet alle problemen kunnen verklaard worden op basis van culturele verschillen maar bij aanwezigheid van culturele sensitiviteit bij de hulpverlener zal de omgang wel verlichten.

Ook Sensa Zorg biedt zorg aan bij LVB en let hierbij op de culturele achtergrond bij de cliënt. Er wordt bij specialistisch (jeugdhulp) systeemgericht gewerkt waarbij niet alleen naar de cliënt wordt gekeken maar naar het hele gezin. Voor meer informatie over multiculturele benadering kunt u een kijkje nemen op mijn blog Interculturele communicatie met ouders in de zorg.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog