Image Alt

Onze werkwijze

  >  Onze werkwijze

Onze werkwijze

Wat Sensa Zorg ambulante jeugdhulp kenmerkt is onze cultuursensitieve, brede en flexibele aanpak.

Als je van ons hulp krijgt bij een complexe (gezins)situatie nemen we vanaf het begin de tijd om elkaar te leren kennen en je situatie goed te begrijpen. We zijn flexibel in de hulp die we je bieden. Want we werken niet met strakke protocollen en hebben de ruimte om dat te doen wat voor jou en je gezin nodig is. Zoals buiten kantooruren begeleiding geven bij het avondeten wanneer je kind moeilijk eet.

Onze aanpak richt zich niet alleen op de jongere, maar ook op zijn of haar omgeving, het gezin en andere factoren die een rol spelen. Omdat cultuur, geloof en migratiecontext een rol in de problematiek kunnen spelen, besteden we ook daar expliciet aandacht aan. In de cultuursensitieve werkwijze van Sensa Zorg houden we bijvoorbeeld rekening met taalverschillen, de culturele achtergrond, de impact van de migratie (of vlucht)geschiedenis en de leefsituatie.

Deze cultuursensitieve werkwijze zie je terug alle facetten van de ambulante jeugdhulp van Sensa Zorg:

  • Matching: wij zorgen voor een goede match tussen jou en de hulpverlener, rekening houdend met jouw wensen rond taal, sekse en culturele achtergrond.
  • Outreachend werken: Wij zijn toegankelijk en verlenen vooral hulp bij jou thuis.
  • Deskundigheid: onze hulpverleners hebben hoge mate van betrokkenheid en compassie voor jou en de situatie waarin je zit. Zij hebben de kennis en vaardigheden om jou hulp op maat te leveren, door de culturele achtergrond en belevingswereld integraal onderdeel te laten zijn van de hulpverlening.
  • Methoden en hulpmiddelen: wij zetten instrumenten in die passen bij onze cultuursensitieve werkwijze, zoals ‘genogrammen’ en de ‘beschermjassen’ methode.
  • Organisatie: Wij werken met een divers team. We zijn in alle aspecten herkenbaar voor een etnisch diverse doelgroep en stemmen onze werkwijze goed af met onze ketenpartners.