Sensa Zorg

  >  Blog   >  Impact van de harde lockdown op de jeugd

Impact van de harde lockdown op de jeugd

De scholen zijn inmiddels wegens de harde lockdown gesloten, jongeren boven de dertien jaar mogen niet met meer dan twee personen naar buiten en ook kunnen ze ergens anders niet terecht. Voor jongvolwassenen is het een bijzondere fase van losmaking uit het gezin van herkomst en het oriënteren op de toekomst. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact zal zijn op langdurig termijn op het leven van de jongeren, maar veel onzekerheid is er wel. Wat is op korte termijn de impact van de harde lockdown op de jeugd en hoe kan de jeugd geholpen worden?

Impact van de harde lockdown op de jeugd.

Negatieve impact van de harde lockdown op de jeugd

  • De harde lockdown kan leiden tot stress en angst onder jongeren en jongvolwassenen. Ze hebben minder zekerheden en meer lasten doordat ze ook veel schulden hebben. Pas wanneer ze werken, kunnen ze de schulden aflossen. Bij het vinden van een baan hebben ze een inkomen en dus ook een bestaanszekerheid.
  • De arbeidsmarkt valt terug met de coronatijdperk. Het is een probleem wanneer je nog niet actief bent op de arbeidsmarkt en er nog op moet komen. Je mist werkervaring en een professioneel netwerk. Veel vacatures komen online maar ook via netwerken. Doordat je geen professioneel netwerk hebt, kun je in een vicieuze cirkel terechtkomen waarbij je niet vooruit kunt komen.
  • In de adolescentiefase leren jongeren zichzelf kennen en de ontwikkelingen die ze hier maken zullen de basis zijn voor de rest van hun leven.  Jongeren en jongvolwassenen gaan experimenteren met vrienden en wanneer dit wordt belemmerd kan het zorgen voor stress en verveling. Er is veel minder bewegingsvrijheid en jongeren besteden veel minder tijd met hun sociale kring. Voorheen zochten ze sociale steun bij elkaar en wanneer dit minder mogelijk is kan het depressieve klachten als gevolg hebben.
  • Op het MBO is er een tekort aan veel stageplekken, er is een dreigende studievertraging, praktijklessen raken in de knel en er zijn veel online lessen. Jongeren met zwakke uitgangspositie en met een biculturele achtergrond kunnen veel moeilijker een stageplek vinden. Met de strenge maatregelen worden deze problemen alleen maar groter.

Invloed van de jeugdhulp tijdens de harde lockdown

Ondersteuning en ruimte voor beweging

Jongeren en jongvolwassen kunnen gesteund worden bij het vinden van een plek in de maatschappij door jeugdhulp. Wanneer ze kijken naar hun kennis, vaardigheden en attitude, kunnen ze dieper graven naar hun capaciteiten. Los van de opleiding die ze hebben gevolgd, moeten ze kunnen kijken naar wat ze nog meer kunnen. Als ze bijvoorbeeld niet een baan kunnen vinden in de horeca, kunnen ze kijken waar ze nog meer goed in zijn. Belangrijk hierbij is dat jongeren en jongvolwassenen ondersteund worden en ruimte krijgen voor beweging zodat ze goed kunnen omschakelen.

School-werk transitie

Scholen en instellingen zouden moeten meelopen met studenten en betrokken zijn om een goede plek te vinden in de maatschappij. Een school-werk transitie zou op gang gezet moeten worden, waarbij een volle waarde van arbeid wordt meegenomen.

Emotionele en sociale jeugdhulp

De eenzaamheid van de jongeren zouden verholpen moeten worden door een verbinding te laten maken met zichzelf en de andere jongeren. Er zouden online activiteiten bedacht kunnen worden onder toezicht van hulpverleners in de jeugdhulp waarbij jongeren met elkaar verbonden kunnen worden.

Belangrijk in deze bijzondere tijd is dat we vaardigheden ontwikkelen die de jeugd helpt de moed niet te verliezen. Ontmoediging bij jongvolwassenen en jongeren kunnen we tegengaan door ontmoeting en door verbinding. Laten we daarom gebruik maken van alle middelen tot ontmoeting die nog wel mogen. Hierdoor kunnen jongeren en jongvolwassenen minder kwetsbaar, minder eenzaam en hechter uitkomen.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog