Sensa Zorg

  >  Blog   >  Ik ben wie ik ben

Ik ben wie ik ben

Ik ben wie ik ben en ik zou willen niet veranderen. Is Nederland een samenleving waarin iedereen veilig zichzelf kan zijn en mee kan doen ongeacht wat iemands afkomst, identiteit, sekse, seksuele voorkeur of genderidentiteit? Onderzoek van EenVandaag over LHBTQIA laat zien dat 42% van de ondervraagden uit die gemeenschap negatief gedrag hebben meegemaakt, omdat ze zijn wie ze zijn. Een paar weken geleden werd een veertienjarige jongen het ziekenhuis ingeslagen door het niet delen van de gender toen agressieve jongeren dat op straat vroegen. Hoe vaak worden mensen genegeerd en buitengesloten door collega’s? Of hoe vaak worden mensen op straat uitgescholden? Wanneer we ieder accepteren zoals die is zouden we rust creëren aan beide kanten. Lees hieronder op welke manier je daarmee kunt beginnen.

Accepteren een ander

Door anderen te accepteren zoals ze zijn krijg jijzelf meer rust, maar een ander ook. Hierdoor creëer je ruimte om jezelf te zijn. Leer de dingen aanvaarden zoals ze zijn voor meer innerlijke rust. Anderen proberen te veranderen is net hetzelfde als vechten tegen de realiteit. Hoe dichter iemand bij je staat, hoe moeilijker het misschien is om diegene te accepteren zoals hij/zij is. Wat voor keuzes of wat voor een uiterlijk een vreemde heeft is misschien sneller te accepteren, maar ook hier kunnen mensen het erg moeilijk bij hebben.

Tips om een ander te accepteren zoals hij/zij is:

  1. Probeer vooroordelen weg te werken en oordeel niet te snel over de ander. Niemand is superieur en niemand is beter dan de ander. Wanneer je begint te oordelen over de ander, vindt je dat jezelf beter bent en dat de ander minderwaardig is. Hoe meer men onzeker is over zichzelf, hoe meer hij/zij de neiging heeft om de andere te veroordelen. Probeer te achterhalen waar deze oordelen vandaan komen. Heb je dat van jongs af aan meegekregen van je ouders, of van de mensen uit je omgeving? Doe vooral alles om minder te oordelen over mensen die anders zijn dan jij.
  2. De wereld is kleurrijk, de Nederlandse gemeenschap is kleurrijk en dat wordt steeds meer. Waarom zouden we willen dat iedereen zich hetzelfde gedraagt. Mensen met verschillende gewoontes, culturen, eigenschappen, verschillen en keuzes kunnen alleen samenleven als we elkaar accepteren zoals we zijn. Probeer anderen te accepteren, zoals ze zijn en sta open voor alles wat anders is. Het is pas mooi als de ander ook merkt dat hij/zij niet veroordeeld of bekritiseerd wordt. Hierdoor krijgen beide partijen meer ruimte en worden ze kalmer en meegaander.
  3. Het is soms moeilijk om de ander te begrijpen. De handelingen, keuzes, voorkeuren zijn anders. Probeer open te zijn tegenover de ander en neem stappen om gesprekken te voeren. Gesprekken voeren om te luisteren zodat de ander zich begrepen voelt en niet om je eigen verhaal kwijt te kunnen.
  4. Probeer jezelf in de ander te plaatsen en probeer te voelen wat de ander zou kunnen voelen. Door empathie te tonen zou je de ander beter kunnen begrijpen en zo ook kunnen zorgen voor verbinding. Door alleen te luisteren laat je zien dat je er bent voor diegene en dat het anders zijn niet uitmaakt.
  5. Ieder individu mag zelf bepalen hoe hij zijn leven invult. Wanneer diegene nog te jong is (je eigen kind) kun je ze sturen en behoeden voor hun fouten. Op latere leeftijd zullen ze levenservaring opdoen door het leven zelf te ervaren. Je kunt ze tot een bepaalde punt behoeden en uiteindelijk is het aan henzelf om hun eigen keuzes te maken. Sta er open voor en probeer ondanks de verschillen er altijd te zijn.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Nieuw begrip:

LHBTIA
Lesbisch: een vrouw die zich seksueel aangetrokken voelt tot vrouwen.
Homo: een man die zich seksueel aangetrokken voelt tot mannen.[in LGBTQiA wordt de G gebruikt, voor het Engelse Gay]
Biseksueel: iemand die zich seksueel aangetrokken voelt tot zowel mannen en vrouwen.
Transgender: iemand die een andere seksuele identiteit heeft dan zijn/haar lichamelijke kenmerken.
Queer: iemand die niet past binnen de heteronorm maar tegelijk hokjes in twijfel trekt.
Intersekse: iemand die geboren is met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken.
Aseksueel: iemand zonder een sekuele aantrekkingskracht of verlangen.