Sensa Zorg

  >  Nieuws   >  Een Tiny Forest in de buurt

Een Tiny Forest in de buurt

Schalkwijk krijgt een eigen Tiny Forest!

Leerlingen van basisschool de Molenwiek planten begin 2021 samen met Sensa Zorg, Jantje Beton, Gemeente Haarlem en IVN Natuureducatie een Tiny Forest naast de school. Stichting Sensa maakt dit minibos samen met sponsoren mogelijk en daarnaast bekostigen zij allerlei natuurlijke speelelementen die rondom het Tiny Forest geplaatst zullen worden. In de natuurlijke speelplek die zo ontstaat kunnen leerlingen van de school en kinderen uit de buurt spelenderwijs een band opbouwen met de natuur.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal -een open plek in het bos- over de Nederlandse natuur. Ook is dit minibos een prettige, gezonde ontmoetingsplek voor buurtbewoners. En bovendien zorgen de bomen en struiken voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Voor meer informatie over Tiny Forest: www.ivn.nl/tinyforest

Tiny Forest met natuurlijke speelelementen Schalkwijk

Het Tiny Forest in Schalkwijk komt naast basisschool de Molenwiek (Betuwelaan 2) op het veldje grenzend aan het park (foto van locatie onderaan). Speciaal aan dit bos is dat er omheen natuurlijke speelelementen worden geplaatst. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de inclusiviteit van de natuurlijke speelplek, zodat die voor álle kinderen toegankelijk zijn. Lees meer over het Tiny Forest in Schalkwijk op www.tinyforesthaarlem.nl

Plantdag 27 januari 2021

Het Tiny Forest zal worden geplant op 27 januari 2021. Wanneer de corona-maatregelen het toelaten zal het Tiny Forest met natuurlijke speelelementen op die dag ook feestelijk geopend worden en zijn betrokken partijen en buurtbewoners van harte welkom. Wilt u bij de feestelijke opening aanwezig zijn en/of een handje helpen met planten? Meld u (i.v.m. corona-maatregelen) aan bij Louwra Postma (IVN Natuureducatie) l.postma@ivn.nl

Wilt u helpen met het toekomstige beheer van het minibos of heeft u andere vragen? Neem dan ook gerust contact op via bovengenoemd mailadres.

 

Afbeelding: Locatie van het Tiny Forest in Schalkwijk