Sensa Zorg

  >  Sensa Zorg

Hoe onderscheid Sensa Zorg zich van andere zorginstellingen op het gebied van passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ)?

Ruim veertig procent van de Nederlandse bevolking krijgt ooit te maken met problemen van psychische aard.

Digi taal

Tegenwoordig zijn de mobiele telefoons niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoe konden wij ooit zonder? Voel je je ook niet ‘onthand’ wanneer je dat ding thuis hebt laten liggen? Onze Duitse buren hebben niet voor niets de...

Hoe kan je ondanks verschillen in levensbeschouwing een gemeenschappelijke deler vinden?

Met elkaar in dialoog gaan, zal in eerste instantie helpen om elkaar beter te begrijpen. Met behulp van dialoog, kun je elkaar makkelijk benaderen, op een respectvolle manier problemen vermelden en verschillen bespreekbaar maken en daarna ook oplossingen zoeken. Bij...

Signalen uit de wijk in corona tijd

De maatregelen rondom de coronacrisis die in maart 2020 werden ingevoerd, hebben verschillende gevolgen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Van de cliënten in de hulpverlening ervoer een kwart negatieve gevolgen voor de zorg of ondersteuning die ze kregen, zoals minder...

Religie als taboe-onderwerp in de zorg

Met een interreligieuze sensitieve houding kunnen hulpverleners in de zorg vooral open staan voor dialoog. Ook kunnen ze levensbeschouwelijke elementen herkennen en bespreekbaar maken. Om jongeren te begeleiden in een gezonde identiteitsontwikkeling, maar ook om volwassenen met een andere levensbeschouwing...

10 tips voor zorgprofessionals om een goed gesprek te voeren

Een goed gesprek voeren zou je kunnen zien als een basishouding in de zorg. Een professional in de zorg kan aan de hand van goede communicatie met de cliënt, professioneel en doelgericht te werk gaan. Het is voor een hulpverlener...

Impact van de harde lockdown op de jeugd

De scholen zijn inmiddels wegens de harde lockdown gesloten, jongeren boven de dertien jaar mogen niet met meer dan twee personen naar buiten en ook kunnen ze ergens anders niet terecht. Voor jongvolwassenen is het een bijzondere fase van losmaking...

Beschermd wonen en ambulante ondersteuning

Volgens het Trimbos Instituut telt Nederland ongeveer 280.00 mensen met een psychische aandoening waarvan een groot deel zelfstandig woont, en een klein percentage woont beschermd of woont op een maatschappelijke opvang. Een groot deel van deze mensen hebben behoefte aan...

Geen nee kunnen zeggen

Een deel van onze verantwoordelijkheid in het leven is weten wat onze taak is en wat niet. Er is wijsheid nodig om te weten wat we wel en niet zouden moeten doen. Er zijn veel mensen die moeite hebben met...

Verwaarlozing en eenzaamheid onder ouderen

Volgens het onderzoek van het Trimbosinstituut wordt de verwaarlozing onder ouderen geschat op 1,5% van de zelfstandig wonende ouderen. Hulpverleners komen bij ouderen langs die bijna nooit bezoek krijgen of nauwelijks de deur openen. Verwaarlozing en eenzaamheid bij ouderen kan...

De kracht van geest, gezondheid en geduld

De kracht van geest, gezondheid en geduld kan van invloed zijn voor een betere kwaliteit van leven. De meeste mensen doen hun best om te werken aan hun conditie en hun uiterlijk, maar nog belangrijker is om het innerlijke gezond...

Leren discussiëren kun je al heel vroeg

Mensen worden steeds ongeduldiger, ze luisteren niet naar elkaar, stellen geen vragen en gooien direct hun meningen op tafel. Met het discussiëren zou je je eigen standpunt moeten onderbouwen door argumenten en tegenargumenten te geven. De ander overtuigen van de...

Bevorderen van stage gelijkheid

Uit de SER-rapport blijkt dat jongeren met een bi-culturele achtergrond het lastiger vinden om een stageplek te vinden dan jongeren zonder een migratieachtergrond. Uit dit onderzoek is gebleken dat ze meer moeite moeten doen, meer sollicitatiebrieven moeten schrijven en langer...

Opgroeien zonder vooroordelen

Vroeg beginnen met het aanpakken van vooroordelen, stereotypering en discriminatie zal ervoor zorgen dat we meer positieve aandacht hebben voor elkaar. Kinderen beginnen al heel jong met het onderscheid maken tussen leeftijdsgenootjes door vooral uiterlijke kenmerken. Onbewust hebben ze aangeleerd...

4 redenen voor terugkerende anorexia

In de Zembla uitzending Gegijzeld door Anorexia geeft minister de Jonge aan dat hij zich zorgen maakt om de anorexia patiënten. Hij vind dat de diagnose te laat wordt gesteld waardoor er een hele hoge complexe vorm van zorg nodig...

7 succesfactoren voor specialistische jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp is de hulp en zorg aan jongeren en ouders bij psychische, psychosociale en gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Volgens het CBS blijkt dat in 2019 rond 440 duizend jongeren specialistische jeugdhulp...

Zelfrespect | Het eenvoudige gevoel dat je mag bestaan

Zelfrespect is het gevoel dat je mag bestaan en dat je mening en je eigen gevoelens waarde hebben. Het is een belangrijke voorbeding om voor jezelf op te komen en om actief deel te nemen aan het vormgeven van je...

Online intimidatie bij meisjes en vrouwen

Uit internationale onderzoeken blijkt dat vooral vrouwen en meisjes het vaakst het doelwit zijn van online intimidatie. Ze krijgen ongewenste berichten, ze worden belachelijk gemaakt om hun uiterlijk en worden bedreigd met naaktfoto’s en filmpjes. Een groot aantal van de...

Het belang van positieve rolmodellen voor jongeren

Meestal word je gefascineerd door grote rolmodellen die wereldwijd bekend zijn en die een grote impact in de wereld hebben. Door hun visie en ambities ben je geïnspireerd en zie je ze als een rolmodel. Je bent onder de invloed,...

Jongeren lezen steeds minder

Het blijven lezen is belangrijk, omdat je het nodig hebt in de geletterde samenleving en het helpt voor de ontwikkeling van verbeelding. Ouders en scholen hebben een grote verantwoordelijkheid om de kinderen al op jonge leeftijd aan het lezen te...

Groene zorg – 3 vormen om het in te zetten

Bij groene zorg wordt de natuurlijke omgeving benut in de vroegtijdige behandeling van personen met een verhoogd risico op bepaalde ziekten en aandoeningen. Ook kan het als genezingsproces ingezet worden of soms kan het gericht zijn op pijnverzachting bij terminale...

Mijn vader is mijn ‘ik’

Lange gesprekken voeren met mijn vader vond ik heel fijn. Hij gaf me vertrouwen en leerde mij hoe ik met mijn emoties om moest gaan. Het voelen van zijn arm om mijn schouders heen, gaf mij het gevoel dat hij...

Het versterken van psychische weerbaarheid

We leven in een wereld die zich heel snel beweegt en alsmaar sneller evolueert. In deze samenleving vol verwachtingen en waar je nooit volmaakt kunt zijn, kampen mensen met veel verschillende psychische problemen. Om je als individu staande te houden,...

Criminaliteit onder meisjes

Volgens de rapportcijfers van het CBS is het aantal meisjes tussen 12- 17 jaar die in aanraking zijn geweest met de politie en justitie gestegen. De verdenking van misdrijf is bij meisjes voor 48% gestegen en bij de jongens voor...

Is mijn kind hoogbegaafd?

Twee tot drie procent van de bevolking in Nederland is hoogbegaafd. 68% van de bevolking heeft een normaal IQ, dus tussen de 85 en 115. Minder dan drie procent van de bevolking scoort lager dan 70 en is dus zwakbegaafd....

Invloed van narcisme op de opvoeding

Volgens de Griekse mythologie was Narcissus (de zoon van de stroomgod Cephissus) weinig geïnteresseerd in anderen. Hij was gek op jagen en tijdens een van zijn jachtpartijen wilde hij drinken uit een rivier. Hij zag in het wateroppervlak zijn evenbeeld...

Agressief gedrag bij jongeren

Volgens de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2019 bestaat in veel stadsdelen van Amsterdam in toenemende mate de zorg dat veel jongeren (steek) wapens bezitten. Alleen de daadwerkelijke omvang van het probleem is nog onbekend. Ook komt uit deze reportage naar voren...

5 manieren om je kind te motiveren voor school

Scholen beginnen weer voor een gedeelte van Nederland. Er moet op het knopje gedrukt worden om in beweging te komen en de kinderen te motiveren voor school. Voor basisschoolleerlingen zal dit wat makkelijk gaan dan voor leerlingen van het voortgezet...

Kind opvoeding bij gescheiden ouders

Kinderen met gescheiden ouders maken heel veel veranderingen mee die niet altijd heel soepel verlopen. Het kind kan zich schuldig voelen en denken dat hij de oorzaak is van de scheiding. Ook is het kind in deze periode getuige van...

8 tips voor ouders met angstige kinderen

Angsten kunnen vaak voorkomen bij kinderen en hoort bij de normale ontwikkeling. Kinderen kunnen bang zijn voor vreemden, voor monsters, voor beestjes, voor eenzaamheid, voor gediscrimineerd worden, of om fouten te maken. Het ene kind is wat sneller bang dan...

5 voordelen van het positief opvoeden

Positief opvoeden is veel meer dan alleen belonen en straffen. Het is bij positieve opvoeding belangrijk dat het kind in een veilige en stimulerende omgeving kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. Door ouderbetrokkenheid kunnen ouders helpen het kind op een...

7 manieren om de ontwikkeling van je kind te stimuleren met de Whole-brain perspectief

Het brein bepaalt zo ongeveer wie je bent of wat je doet. Het wordt door een groot deel gevormd door de ervaringen die ouders bieden, maar de kennis van hoe het brein verandert in reactie op de opvoeding, kan helpen...

Omgaan met online agressie

Agressie kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn, zowel op werkvloer als online en zowel direct als indirect. Het is in de zorgverlening zeer belangrijk dat er gestreefd wordt naar de belangen van de cliënten, maar hulpverleners moeten hier niet onder...

De zomervakantie in eigen land en omgeving 2

In mijn blog ‘Vakantie in eigen land’ heb ik het over een aantal bijzondere plekken in Nederland en omgeving gehad. Er valt genoeg te beleven en er zit zeker wat tussen wat we nog niet hebben ontdekt. Nederland heeft ook...

Begeleiding in de Natuur

Tot rust komen in de natuur, gezonde leefstijl en zelfzorg Hoe werkt het stresssysteem, herken het verschil tussen gezonde en ongezonde stress. Ervaren waarom wandelen in de natuur stress verlagend werkt. Verkleinen van de afstand tot de natuur. Met bovenstaande...

Interculturele zorg voor moslimpatiënten rond het levenseinde

Met interculturele zorg kunnen zorgverleners naar de beste zorg streven voor de patiënten met een migratieachtergrond. Patiënten en naasten kunnen andere wensen hebben dan de artsen en verpleegkundigen vanwege hun etnische achtergrond. Dit geldt voor moslimpatiënten, maar ook voor patiënten...

De zomervakantie in eigen land en omgeving

Het is al bijna zomervakantie en alles is deze zomer net even anders dan wat we gewend zijn. Blijven we in Nederland of reizen we toch een stukje verder? Er is genoeg leuks te doen in Nederland en omgeving. Je...

Leven met een psychische stoornis

Het was behoorlijk rustig bij de speeltuin waar mijn nichtje van negen en zoon van drie vrolijk op de schommel zaten. Er kwam een jongen aan en wachtte netjes samen met zijn moeder voor het schommelen. Het jongetje werd enorm...

De kracht van muziek in de zorg

Volgens de soefi-leer staat ‘het bereiken van de positieve energie in het hart’ centraal in het welzijn van de mens en muziek speelt hier een belangrijke rol in. Bij het herstel en welzijn van kwetsbare mensen, wordt in Nederland gebruik...

Cultuursensitieve zorg: segregatie of wederzijdse verrijking?

De behoefte aan cultuursensitieve zorg groeit. Net als het aantal zorgorganisaties dat zich richt op Nederlanders met een migratieachtergrond. Met bijdragen van Sensa Zorg onderzocht KIS hoe deze ontwikkeling kan bijdragen aan een algehele kwaliteitsverbetering van de zorg. Onderzoeker Hans...

Kindopvoeding: Negatief denken bij kinderen

“Ik kan het toch niet”, “Ik ben lelijk” of “Iedereen vindt me dom”. Als ouder zouden we het liefst alle negatieve gevoelens en gedachtes bij ons kind wegnemen. We kunnen deze gevoelens en gedachtes over henzelf veilig en productief maken,...

Kind opvoeding: Grenzen stellen en vrijheid bieden

De Volkskrant deed een onderzoek in het project ‘Kinderen de Baas’ naar wat er gebeurt als kinderen het voor het zeggen krijgen over schermtijd, bedtijd en eten. Zena blijft met haar broers op tot 3 uur in de nacht, Meike...

Meest effectieve opvoedingsstijl voor ouders in de 21e eeuw

Wanneer je een tot een klein bal gevormde kauwgom uit een neusgat moet halen, klei van je sokken moet pulken of een woedeaanval in een winkel moet doorslaan, lijkt overleven het hoogst haalbare voor jou als ouder. Ondanks alle tegenvallers...

Lancering Tiny Forest Haarlem!

Hierbij lanceren we het project “Tiny Forest Haarlem”! Trots om dit te mogen en kunnen realiseren in Haarlem Schalkwijk ???? Sensa Zorg opent een Tiny Forest met een natuurlijk inclusieve speeltuin in Haarlem. Dit doen we i.s.m. onze partners, sponsors,...

Achtervolging van het verleden bij het opvoeden van je kind

We zijn zelf op een bepaalde manier opgevoed en dat heeft invloed op ons als ouder. Een kritische analyse van de kindertijd kan bij sommige ouders pijnlijk zijn. Als je jeugd anders is verlopen in negatieve zin, kan het enigszins...

7 wandelroutes in Amsterdam

Wonen in grote steden kan voor veel onrust en stress zorgen, waardoor we alle drukte willen vermijden door rust te zoeken in de natuur. Een natuurlijke omgeving heeft een positieve effect op de gezondheid. In mijn blog over ‘Groene Zorg’...

Acceptatie van je kind door slow living

We hebben steeds minder sociale contacten, het aantal burn-outs neemt toe, we willen steeds meer uitgeven en dus ook steeds meer geld. Allemaal aspecten waardoor veel meer mensen ongelukkig zijn. Met slow-living gaat men voornamelijk op zoek naar geluk en...

Wel of geen Suikerfeest vieren?

De Ramadan is een belangrijke maand voor de moslims, de maand van het Heilige boek de Koran en de goede daden. Er wordt gevast en meer verdiept in het geloof waarbij de band met Allah wordt versterkt en uiteindelijk wordt...

Wat doet een jeugdzorgwerker of hulpverlener?

Wegens een problematische thuissituatie met je kind heb je behoefte aan een effectieve begeleiding en ondersteuning van een jeugdzorgwerker. Hierbij hoop je op een goede ontwikkeling en verbetering van de situatie. Welke stappen neemt de jeugdzorgwerker in de jeugdhulp om...

Puberopvoeding 2: hoe ga je om met je puber?

Ouders van pubers zitten soms met de handen in het haar en begrijpen niet waarom hun kind zich nu opeens anders gedraagt en absoluut geen zin heeft om een woord te wisselen. In de eerste blog over puberopvoeding hebben we...

Interculturele zorg: 5 must reads voor hulpverleners

1. Interculturele communicatie in de zorg Auteur: Raya Nunez Mahdi & Charlie Obihara Interculturele communicatie in de zorg is een lesboek die professionals laat zien wat de bijdrage is van een goede communicatie met een cliënt en laat stapsgewijs zien...

Sensa Zorg continueert de hulpverlening middels o.a. Wandelcoaching!

Uit onderzoek blijkt dat een natuurlijke omgeving een positief effect heeft op onze fysieke en mentale gezondheid. Ook wij geloven dat een groene omgeving helpt om welzijn & gezondheid te ondersteunen. In 2019 is Sensa Zorg gestart met "Groene Zorg"....

Puberopvoeding: Hoe werkt het puberbrein?

Het puberteit begint met bij jongens rond een jaar of 13 en bij meisjes meestal rond 11, 12 jaar. We kunnen het gedrag verklaren aan de hand van veranderingen in hormonen en hersenverbindingen. Wat is er dan aan de hand...

LVB bij kinderen met een multiculturele achtergrond

Kinderen die licht verstandelijke beperking hebben en behoren tot een multiculturele groep zullen min of meer dezelfde ondersteuning nodig hebben als ieder ander kind met LVB. Toch moeten hulpverleners rekening houden in hun benadering met een aantal aspecten. Hoe ga...

Complexe scheiding | Hoe ga je hiermee om?

Een complexe scheiding is een ingrijpende situatie in het leven van kinderen. Bij deze gebeurtenissen kunnen ouders hun kind op een goede manier opvangen waarbij het kind het minste schade ondervindt. In een aantal gevallen kan het uit de hand...

5 onbewust meest gemaakte opvoedfouten

We doorlopen allemaal de verschillende stadia van onze ontwikkeling in ons eigen tempo. Om een kind door een fase heen te helpen, zorg je dat jullie relatie je kind geeft wat het in deze fase nodig heeft om erdoorheen te...

Corona: crisis in gezinnen met een migratieachtergrond

De coronacrisis is een uitdaging voor alle ouders die werk en zorg nu langdurig in huis moeten combineren. De meeste gezinnen kunnen deze moeilijke situatie wel aan, maar gezinnen met meervoudige problematiek missen die veerkracht. Hans Bellaart, onderzoeker bij KIS...

Waarom houden jongeren zich niet aan de regels rondom corona?

Jongeren zijn heel laks in het naleven van de regels rondom de corona. Ze vinden het heel moeilijk om thuis te blijven. Ze hangen buiten rond, staan voor de winkels, spelen in groepen op voetbalveldjes of zoeken elkaar ergens anders...

Live sessies met Ismail Ilgun

In deze roerige tijden horen en maken we van dichtbij mee dat kwetsbare jeugdigen zich op een negatieve manier laten horen. Jeugdigen die zich thuis niet “veilig” voelen, zich thuis niet kunnen uiten en/of andere oorzaken hebben om niet thuis...

Signalen voor te strenge ouderschap

Als ouder wil je een evenwichtige sociale, emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling voor je kind. Hier heb je grenzen en regels voor nodig. We hebben voor de ouderschap geen behoefte aan een diploma en niemand die er ook naar vraagt bij de...

Culturele verschillen bij het opvoeden van kinderen

Van huis uit is ieder wel anders opgevoed afhankelijk van cultuur, normen en waarden. De een is wat strenger opgevoed dan de ander. Laat je als ouder je baby huilen totdat hij in slaap valt of neem je hem snel...

Beperken van slaapproblemen bij vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen lopen meer gezondheidsrisico’s (op lichamelijk en psychisch vlak) dan van oorsprong Nederlandse kinderen. Er is bij vluchtelingenkinderen meer sprake van psychosociale problemen, slechte geestelijke gezondheid en slechte voedingsgewoonten. We gaan het in deze blog specifiek hebben over de slaapproblemen....

Depressie bij jongeren die opgroeien tussen twee culturen

Depressieve klachten onder Nederlandse jongeren van allochtone afkomst kan hoger zijn omdat deze jongeren onder andere te maken hebben met de moeilijkheden die het leven in twee culturen teweeg brengt. Ondanks dit zoeken deze jongeren minder snel hulp voor psychische...

8 tips om verantwoord om te gaan met hoogsensitieve kinderen

Hoogsensitiviteit komt voor bij ongeveer 20 procent van alle kinderen. Wegens het ontstaan van misverstanden rond deze karaktereigenschap, krijgen deze kinderen niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben. Het versterken van het zelfvertrouwen van een hoogsensitief kind kan er...

Tips voor gezond thuiswerken met kinderen tijdens de corona crisis

Een fulltime baan en een gezin was al een hele uitdaging. Nu we weten dat we meer dan een maand thuis moeten werken met kinderen kijken we er tegen op. Thuiswerken is niet makkelijk te combineren met de zorg van...

Het voorkomen van sociale deprivatie bij ouderen tijdens de corona crisis

De Nederlandse overheid probeert zo goed mogelijk maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. De overgrote deel van de Nederlanders is erg tevreden met de aanpak van de regering en heeft er veel vertrouwen in. We geloven er...

Spelen om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren

Door te spelen zijn kinderen even weg uit de echte leefwereld of door te spelen oefenen ze voor de echte leefwereld en proberen ze veel uit. Ik heb het in mijn eerdere blog ‘Geef dat kind een pak slaag’ al...

Luisteren, samenvatten en doorvragen

Goed kunnen communiceren met een ander is niet alleen goed kunnen praten, maar juist ook goed kunnen luisteren. Door werkelijk te gaan luisteren kun je wat meegeven. Door snel te oordelen, je mening of advies te geven hou je iemand...

Hoe praat je over het coronavirus met kinderen

Het coronavirus is een aantal maanden geleden uitgebroken in de regio Wuhan in China en inmiddels is het virus ook in Nederland vastgesteld. De symptomen voor het virus zijn koorts, hoesten, verkoudheid, snotneus, keelpijn, en longontsteking. Helaas is er nog...

Interculturele communicatie met ouders in de zorg

Widad is op 16-jarige leeftijd uit huis vertrokken en leeft in een tehuis. Haar vader komt haar na een week bezoeken en is woedend en wilt dat ze meekomt naar huis. De hulpverlener haalt haar schouders op en begrijpt niet...

Tips om je kind wegwijs te maken over social media

Als ouder heb je even je handen vrij als je kind achter de tablet of de telefoon zit. Kinderen kunnen er ongestoord uren achter zitten zonder wat van zich te laten horen. Het is in deze tijdperk heel vanzelfsprekend dat...

BREAKING NEWS

Per 1-1-2020 is Sensa Zorg gecontracteerd voor Jeugd GGZ Specialistische functies Interculturele GGZ in heel regio Flevoland. Dit betekent dat we naast de jeugdhulp en ambulante ondersteuning in deze regio ook specialistische GGZ voor jeugd kunnen gaan bieden. Het gaat…

Specialistisch jeugdhulp in Regio Gooi en Vechtstreek

Sensa Zorg is per 1 november 2019 gecontracteerd voor specialistisch jeugdhulp in Regio Gooi en Vechtstreek. Wij zullen ambulante jeugdhulp middels Applied Behavior Analysis (ABA), Families First (FF), Intensieve Ambulante gezinsbehandeling (IAG) en Sensa Methodiek aanbieden. Gemeenten Hilversum, Blaricum, Eemnes,…