Ambulante ondersteuning jeugd

  >  Ambulante ondersteuning jeugd

Kinderen en autovakantie

Het is eindelijk vakantie en na een lange periode van coronamaatregelen zijn wij eraan toe om er even tussen uit te gaan.

Buurtteams Amsterdam

Hulp nodig? Ga naar Buurtteam Amsterdam Heeft u moeite om rond te komen? Wilt u graag andere mensen ontmoeten? Moet u uw huis uit? Hebt u problemen door ziekte, een psychische aandoening of verslaving? Loopt het thuis even niet zo...

Jongeren die meedoen met de avondklok rellen

Jongeren hebben moeite met de coronamaatregelen waardoor er steeds meer protesten verschijnen. Volwassenen hebben er last van, maar jongeren hebben er zichtbaar meer moeite mee, omdat zij juist behoefte hebben om elkaar op te zoeken. De jongeren en ouderen moeten...

Opgroeien zonder vooroordelen

Vroeg beginnen met het aanpakken van vooroordelen, stereotypering en discriminatie zal ervoor zorgen dat we meer positieve aandacht hebben voor elkaar. Kinderen beginnen al heel jong met het onderscheid maken tussen leeftijdsgenootjes door vooral uiterlijke kenmerken. Onbewust hebben ze aangeleerd...

4 redenen voor terugkerende anorexia

In de Zembla uitzending Gegijzeld door Anorexia geeft minister de Jonge aan dat hij zich zorgen maakt om de anorexia patiënten. Hij vind dat de diagnose te laat wordt gesteld waardoor er een hele hoge complexe vorm van zorg nodig...

7 succesfactoren voor specialistische jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp is de hulp en zorg aan jongeren en ouders bij psychische, psychosociale en gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Volgens het CBS blijkt dat in 2019 rond 440 duizend jongeren specialistische jeugdhulp...

Zelfrespect | Het eenvoudige gevoel dat je mag bestaan

Zelfrespect is het gevoel dat je mag bestaan en dat je mening en je eigen gevoelens waarde hebben. Het is een belangrijke voorbeding om voor jezelf op te komen en om actief deel te nemen aan het vormgeven van je...

Online intimidatie bij meisjes en vrouwen

Uit internationale onderzoeken blijkt dat vooral vrouwen en meisjes het vaakst het doelwit zijn van online intimidatie. Ze krijgen ongewenste berichten, ze worden belachelijk gemaakt om hun uiterlijk en worden bedreigd met naaktfoto’s en filmpjes. Een groot aantal van de...

Het belang van positieve rolmodellen voor jongeren

Meestal word je gefascineerd door grote rolmodellen die wereldwijd bekend zijn en die een grote impact in de wereld hebben. Door hun visie en ambities ben je geïnspireerd en zie je ze als een rolmodel. Je bent onder de invloed,...

Jongeren lezen steeds minder

Het blijven lezen is belangrijk, omdat je het nodig hebt in de geletterde samenleving en het helpt voor de ontwikkeling van verbeelding. Ouders en scholen hebben een grote verantwoordelijkheid om de kinderen al op jonge leeftijd aan het lezen te...

Trauma en stress bij vluchtelingenkideren

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek kwamen er in 2019 in totaal 22540 asielzoekers naar Nederland waarvan ongeveer 5200 onder de leeftijd van 18 waren. Lees hier de gastblog van Sensa Zorg en Instituut Culturele Zorg.

Kindopvoeding: Negatief denken bij kinderen

“Ik kan het toch niet”, “Ik ben lelijk” of “Iedereen vindt me dom”. Als ouder zouden we het liefst alle negatieve gevoelens en gedachtes bij ons kind wegnemen. We kunnen deze gevoelens en gedachtes over henzelf veilig en productief maken,...

Kind opvoeding: Grenzen stellen en vrijheid bieden

De Volkskrant deed een onderzoek in het project ‘Kinderen de Baas’ naar wat er gebeurt als kinderen het voor het zeggen krijgen over schermtijd, bedtijd en eten. Zena blijft met haar broers op tot 3 uur in de nacht, Meike...

Meest effectieve opvoedingsstijl voor ouders in de 21e eeuw

Wanneer je een tot een klein bal gevormde kauwgom uit een neusgat moet halen, klei van je sokken moet pulken of een woedeaanval in een winkel moet doorslaan, lijkt overleven het hoogst haalbare voor jou als ouder. Ondanks alle tegenvallers...

Achtervolging van het verleden bij het opvoeden van je kind

We zijn zelf op een bepaalde manier opgevoed en dat heeft invloed op ons als ouder. Een kritische analyse van de kindertijd kan bij sommige ouders pijnlijk zijn. Als je jeugd anders is verlopen in negatieve zin, kan het enigszins...

Acceptatie van je kind door slow living

We hebben steeds minder sociale contacten, het aantal burn-outs neemt toe, we willen steeds meer uitgeven en dus ook steeds meer geld. Allemaal aspecten waardoor veel meer mensen ongelukkig zijn. Met slow-living gaat men voornamelijk op zoek naar geluk en...

Wel of geen Suikerfeest vieren?

De Ramadan is een belangrijke maand voor de moslims, de maand van het Heilige boek de Koran en de goede daden. Er wordt gevast en meer verdiept in het geloof waarbij de band met Allah wordt versterkt en uiteindelijk wordt...

Wat doet een jeugdzorgwerker of hulpverlener?

Wegens een problematische thuissituatie met je kind heb je behoefte aan een effectieve begeleiding en ondersteuning van een jeugdzorgwerker. Hierbij hoop je op een goede ontwikkeling en verbetering van de situatie. Welke stappen neemt de jeugdzorgwerker in de jeugdhulp om...

Puberopvoeding 2: hoe ga je om met je puber?

Ouders van pubers zitten soms met de handen in het haar en begrijpen niet waarom hun kind zich nu opeens anders gedraagt en absoluut geen zin heeft om een woord te wisselen. In de eerste blog over puberopvoeding hebben we...

Interculturele zorg: 5 must reads voor hulpverleners

1. Interculturele communicatie in de zorg Auteur: Raya Nunez Mahdi & Charlie Obihara Interculturele communicatie in de zorg is een lesboek die professionals laat zien wat de bijdrage is van een goede communicatie met een cliënt en laat stapsgewijs zien...

Puberopvoeding: Hoe werkt het puberbrein?

Het puberteit begint met bij jongens rond een jaar of 13 en bij meisjes meestal rond 11, 12 jaar. We kunnen het gedrag verklaren aan de hand van veranderingen in hormonen en hersenverbindingen. Wat is er dan aan de hand...

LVB bij kinderen met een multiculturele achtergrond

Kinderen die licht verstandelijke beperking hebben en behoren tot een multiculturele groep zullen min of meer dezelfde ondersteuning nodig hebben als ieder ander kind met LVB. Toch moeten hulpverleners rekening houden in hun benadering met een aantal aspecten. Hoe ga...

Beperken van slaapproblemen bij vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen lopen meer gezondheidsrisico’s (op lichamelijk en psychisch vlak) dan van oorsprong Nederlandse kinderen. Er is bij vluchtelingenkinderen meer sprake van psychosociale problemen, slechte geestelijke gezondheid en slechte voedingsgewoonten. We gaan het in deze blog specifiek hebben over de slaapproblemen....

Depressie bij jongeren die opgroeien tussen twee culturen

Depressieve klachten onder Nederlandse jongeren van allochtone afkomst kan hoger zijn omdat deze jongeren onder andere te maken hebben met de moeilijkheden die het leven in twee culturen teweeg brengt. Ondanks dit zoeken deze jongeren minder snel hulp voor psychische...

8 tips om verantwoord om te gaan met hoogsensitieve kinderen

Hoogsensitiviteit komt voor bij ongeveer 20 procent van alle kinderen. Wegens het ontstaan van misverstanden rond deze karaktereigenschap, krijgen deze kinderen niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben. Het versterken van het zelfvertrouwen van een hoogsensitief kind kan er...

Spelen om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren

Door te spelen zijn kinderen even weg uit de echte leefwereld of door te spelen oefenen ze voor de echte leefwereld en proberen ze veel uit. Ik heb het in mijn eerdere blog ‘Geef dat kind een pak slaag’ al...

Luisteren, samenvatten en doorvragen

Goed kunnen communiceren met een ander is niet alleen goed kunnen praten, maar juist ook goed kunnen luisteren. Door werkelijk te gaan luisteren kun je wat meegeven. Door snel te oordelen, je mening of advies te geven hou je iemand...

Hoe praat je over het coronavirus met kinderen

Het coronavirus is een aantal maanden geleden uitgebroken in de regio Wuhan in China en inmiddels is het virus ook in Nederland vastgesteld. De symptomen voor het virus zijn koorts, hoesten, verkoudheid, snotneus, keelpijn, en longontsteking. Helaas is er nog...

Interculturele communicatie met ouders in de zorg

Widad is op 16-jarige leeftijd uit huis vertrokken en leeft in een tehuis. Haar vader komt haar na een week bezoeken en is woedend en wilt dat ze meekomt naar huis. De hulpverlener haalt haar schouders op en begrijpt niet...

Kinderen horen minimaal drie uur per dag buiten te spelen

Volgens het onderzoek van Kantar Public geeft 75% van de kinderen aan zich vrolijk te voelen nadat ze een tijdje buiten hebben gespeeld. 48% van de kinderen voelen zich vaak sterk en gezond. Kinderen vinden het vooral erg leuk om...

Tips om je kind wegwijs te maken over social media

Als ouder heb je even je handen vrij als je kind achter de tablet of de telefoon zit. Kinderen kunnen er ongestoord uren achter zitten zonder wat van zich te laten horen. Het is in deze tijdperk heel vanzelfsprekend dat...

Stresstraining van je kind in 7 stappen

Uit het onderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid blijkt dat langdurig stress tijdens het opgroeien kan leiden tot gezondheidsklachten op latere leeftijd. Te veel stress kan schade veroorzaken aan de hersenen en andere organen van het kind. Wat zijn de...

Psychologie van het kind ontrafelen door analyseren van tekeningen

De meeste kinderen vinden tekenen leuk. Als ze even bij opa langsgaan in het ziekenhuis of een mooie tekening voor vaderdag. Ze bedenken altijd wel iets om te tekenen. Ook in bijzondere gevallen is het fijn als kinderen tekenen. Kinderen...