Sensa Zorg

  >  Blog   >  Bevorderen van stage gelijkheid

Bevorderen van stage gelijkheid

Uit de SER-rapport blijkt dat jongeren met een bi-culturele achtergrond het lastiger vinden om een stageplek te vinden dan jongeren zonder een migratieachtergrond. Uit dit onderzoek is gebleken dat ze meer moeite moeten doen, meer sollicitatiebrieven moeten schrijven en langer een stageplek plek zoeken. Ook blijkt uit het onderzoek dat de discriminatie door de studenten en de stagebegeleiders niet aangekaart wordt. Discriminatie of uitsluiting in iedere vorm is onacceptabel. Dit kan op school, op straat, op de werkvloer, bij het zoeken van een stageplek of tussen vrienden zijn. Door een gezamenlijke aanpak te vinden kunnen we al een eind verder. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit voorkomen kan worden en stage gelijkheid bevorderen?

Bevorderen van stage gelijkheid

Tips voor het bevorderen van stage gelijkheid

Bespreekbaar maken van discriminatie tussen professionals

Meer mensen moeten zich ervan bewust zijn dat stage discriminatie een probleem is in de samenleving.  Als eerste zouden professionals het vraagstuk moeten herkennen en vervolgens bespreekbaar maken. Bij het zien van signalen, zouden de eerste stappen snel genomen moeten worden.

Meldpunt discriminatie

Discriminatie zou ook bespreekbaar gemaakt moeten worden door leerlingen en studenten. Wanneer er een meldpunt is, kunnen studenten makkelijker discriminatie melden. Ook is het belangrijk dat leerlingen of studenten het makkelijk kunnen bespreken met de stagebegeleider, mentor of de studieadviseur.

Trainingen en webinars over discriminatie

Er zouden trainingen en webinars georganiseerd moeten worden voor bedrijven en instellingen over cultuursensitief werken. Ze zouden getraind moeten worden om zonder vooroordelen stagiairs te selecteren. Binnen het team van bedrijven zouden structureel gesprekken gevoerd moeten worden. Alle collega’s en het hele management zouden erbij betrokken moeten worden. Ook door het inschakelen van externe deskundigen op het gebied van discriminatie kan men ervoor zorgen om de juiste gesprekken te voeren.

Gelijke kansen

Afwijzing en kritiek zouden ervoor kunnen zorgen dat stagiairs gemotiveerder worden om beter te presteren en zich ook beter voor te bereiden. Belangrijk hierbij is dat er gelijke kansen geboden worden.

Door studenten, scholen en bedrijven of instellingen bij elkaar te brengen kunnen we zorgen voor dialoog waarbij alles bespreekbaar kan worden. Zo kunnen deze werelden ook veel dichter bij elkaar komen en elkaar ook beter begrijpen.

Scholen kunnen zorgen voor een warme overdracht tussen stagiairs en de bedrijven. Door zelf contact op te nemen en de student of de leerling te introduceren wordt de kans vergroot dat de student of leerling wel wordt aangenomen.

Kortom het is belangrijk dat discriminatie, in dit geval stage discriminatie vroegtijdig bespreekbaar wordt. Studenten zouden geïnformeerd moeten worden over hun mogelijkheden om te melden en advies in te winnen. Wanneer studenten het niet bespreekbaar kunnen maken, zouden de problemen alleen vergroot worden.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog