Sensa Zorg

  >  Blog   >  7 manieren om de ontwikkeling van je kind te stimuleren met de Whole-brain perspectief

7 manieren om de ontwikkeling van je kind te stimuleren met de Whole-brain perspectief

Het brein bepaalt zo ongeveer wie je bent of wat je doet. Het wordt door een groot deel gevormd door de ervaringen die ouders bieden, maar de kennis van hoe het brein verandert in reactie op de opvoeding, kan helpen een sterker en veerkrachtiger kind groot te brengen. Naast de principes van gedragstherapie, kunnen we de kennis van het brein zodanig toepassen om het ouderschap makkelijker te maken. Door de kennis van het brein zodanig toe te passen kunnen we het ouderschap makkelijker maken. Je zult je kind beter begrijpen en beter reageren in moeilijke situaties. Hoe zorgen we ervoor dat ons kind gelukkiger is met het Whole-brain perspectief?

7 manieren om de ontwikkeling van je kind te stimuleren met de Whole-brain perspectief

7 manieren om de ontwikkeling van je kind te stimuleren

Linker en rechterbrein integreren

 1. Emotionele verbinding vormen door ons kind te helpen om zich gevoeld te voelen. Voordat we problemen proberen op te lossen of de situatie logisch proberen te benaderen kunnen we het beste warm en begripvol reageren (rechterbrein). Door te benoemen van angsten en emoties, kan een kind ze temperen. Gebeurtenis die een kind negatief heeft ervaren, kun je opnieuw laten vertellen. Hiermee help je met het bij elkaar brengen van linkerbrein en rechterbrein, zodat een kind wijs kan worden uit een gebeurtenis. Het vertellen van een gebeurtenis is enerzijds belangrijk om de gebeurtenis te begrijpen en anderzijds om zich beter te voelen en door te gaan.
 2. Kinderen laten oefenen in dingen onthouden zodat hun vermogen om impliciete en expliciete herinneringen te integreren groter wordt. Hierbij moet je als ouder niet vergeten te herinneren. Hoe meer belangrijke momenten naar het expliciete geheugen worden gebracht hoe helderder die ervaringen zullen zijn.

Boven en beneden brein integreren

 1. Je kunt van je kind eisen om te gehoorzamen, maar daarmee trigger je allen de boosheid van het kind en het gevoel dat het oneerlijk is.  In plaats van het benedenbrein boos te maken kun je als ouder het bovenbrein activeren. Het bovenbrein kun je activeren door het kind te helpen met het overdenken van de situatie (soms is er geen ruimte voor onderhandelen en moet het kind het gezag accepteren).
 2. Een sterk bovenbrein houdt het benedenbrein in evenwicht en is het noodzakelijk voor sociale en emotionele intelligentie. Je kunt je als ouder concentreren op de verschillende functies van het bovenbrein en ze trainen.
  • Kinderen laten oefenen in het zelf nemen van beslissingen.
  • Vaardigheden bijbrengen die kunnen helpen om goede beslissingen te nemen wanneer ze van streek zijn.
  • Zelfinzicht bijbrengen door vragen te stellen waardoor kinderen meer nadenken wat er binnenin gebeurt. Zo kunnen ze de binnen- en buiten wereld beter begrijpen.
  • Gevoelens versterken van je kind om empathie te voelen.
 1. Zelfbeheersing van je kind kun je terugkrijgen door je kind lichamelijk actief te laten zijn. Wanneer de lichamelijke toestand verandert van een kind met beweging of ontspanning, verandert ook de emotionele toestand. Bijvoorbeeld na het rennen stuurt het lichaam rustigere informatie naar het bovenbrein, waardoor zijn emotionele evenwicht wordt hersteld. Zo kunnen verschillende delen van het brein en het lichaam met elkaar samenwerken.

Het geheugen integreren

 1. In plaats van snel vooruit en vergeten van gebeurtenissen kun je je kind aanleren om terug te spoelen en toch te herinneren.
 2. Kinderen laten oefenen in dingen onthouden zodat hun vermogen om impliciete en expliciete herinneringen te integreren groter wordt. Hierbij moet je als ouder niet vergeten te herinneren. Hoe meer belangrijke momenten naar het expliciete geheugen worden gebracht hoe helderder die ervaringen zullen zijn.

Het Whole-brain perspectief betekent niet dat je je niet laat manipuleren of dat je fout gedrag goedkeurt. Daarentegen probeer je je kind veel sneller te laten meewerken door te begrijpen hoe het brein van je kind werkt. Wanneer je als ouder moeite hebt met het begeleiden van je kind kun je altijd (specialistische) jeugdhulp raadplegen. Je kunt jeugdhulp ook alleen raadplegen voor ondersteuning in de opvoeding.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog