Image Alt

juli 2021

  >    >  juli

Het is Keti Koti geweest. De verhoudingen tussen culturen zijn door verontschuldigingen verzacht. Ook dat is cultuur; je tot elkaar verhouden, hoezeer je ook van elkaar verschilt. Een Arabisch gezegde luidt: ‘Een man die niet kan glimlachen, moet geen winkel openen.’

Tegenwoordig hebben we Google Maps. Duizenden jaren geleden tekenden oermensen ook kaarten zoals hierboven op wanden van grotten. Je kunt een meer zien en riviertje dat vanuit bergen(?) naar het meer toe stroomt. Het verschil met tienduizend jaar geleden is

Mijn Zuid-Afrikaanse supervisor stelde zich tijdens onze eerste bijeenkomst voor zoals het in zijn land van herkomst gebruikelijk was. Hij noemde zijn grootouders als eerste, dan zijn ouders en vervolgens hemzelf en zijn vrouw bij hun naam. Jezelf voorstellen, kreeg