Werkwijze


De persoonlijke belangen en/of behoeften van de cliënt staat centraal. U bepaalt wat nodig is en wij passen de zorg daarop aan. Na een intakeprocedure wordt veelal duidelijk wat de behoeften zijn. Wij stellen daarna een plan met u op en geven in een tweede gesprek de voortgang aan van de te verlenen zorg. Tijdens het derde gesprek maakt u kennis met uw vaste zorgverlener. U maakt samen met haar/hem vaste afspraken over het tijdstip van de te leveren zorg. Ook krijgt u een vaste contactpersoon, de zorgcoördinator die u op elke werkdag tijdens kantooruren kunt bereiken.