Verzorging

Persoonlijke verzorging
Sensa Zorg biedt professionele en respectvolle hulp in de eigen, vertrouwde omgeving in nauw overleg met de client. U kunt onze zorgverleners inschakelen na bijvoorbeeld een ongeval of bij (langdurige) ziekte, bij psychische problemen zoals dementie en de ziekte van Alzheimer, maar ook voor aanvullende verzorging als de bestaande zorg niet toereikend is.