GGZ Sensa

GGZ Sensa is de nieuwe zorgtak van Sensa Zorg. Sensa Zorg verleent al enkele jaren hulpverlening op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, pleegzorg en kraamzorg. GGZ Sensa is een eerstelijns transculturele instelling gericht op psychische hulpverlening aan kind en gezin, volwassenen en ouderen. Hierbij houden we rekening met de culturele achtergrond en de normen en waarden van onze cliënten. Zo hopen wij een veilige behandelsfeer te creëren waarin u zich begrepen voelt.

Het behandelteam GGZ Sensa bestaat uit hulpverleners met verschillende etnische achtergronden waardoor ze de taal, leefsituatie, culturele normen en waarden goed kennen en de cliënten goed van dienst kunnen zijn. Uw zorg wordt verleend door ervaren psychologen, orthopedagogen en maatschappelijke werkers.

‘Wij hanteren momenteel zowel geen wachtlijst voor de intake als de behandelingen.’

Voor meer informatie www.ggzsensa.nl

Kosten

Onze standaard tarieven zijn:

Generalistische Basis GGZ:
Er worden geen sessies gedeclareerd, wij declareren aan het eind van de behandeling uw totale behandeling door midden van een prestatie bij uw zorgproduct bij uw verzekeraar volgens met uw verzekeraar afgesproken tarief. Ook indien u slecht een intakegesprek heeft gehad wordt er een zorgproduct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De wettelijke maximum tarieven varieren van €186,71 voor een onvolledige behandeltraject (maximaal 120  minuten) tot €1222,15 voor een intensief traject. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek wordt ingeschat wat voor behandeling u nodig heeft (kort, middel, intensief chronisch). Dit gaat dus niet op basis van het aantal minuten dat het behandeltraject geduurd heeft. Wij hebben in de Generalistische Basis GGZ contracten met alle verzekeraar en de gemeente in onze regio.