Pedagogische gezinsbegeleiding


Pedagogische gezinsbegeleiding
Als een kind verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen heeft, gaat de opvoeding niet altijd vanzelf. Dat geldt eveneens voor een kind met een ontwikkelingsachterstand of een contactstoornis. Het kan ook zijn dat een van de ouders (of beiden) zelf een lichte verstandelijke beperking heeft, waardoor de opvoeding van het kind minder soepel verloopt. Met pedagogische gezinsbehandeling helpen wij ouders bij het zoeken naar een oplossing.

Doel
Doel van de pedagogische gezinsbehandeling is een verandering binnen het gezin op gang te brengen, zodat zij op een betere manier met elkaar leren omgaan. Bij de observatie en begeleiding wordt daarom zowel gekeken naar aspecten die specifiek het kind betreffen als naar gezins- en omgevingsfactoren.

De tijdsinvestering en de hoeveelheid bezoeken per week hangen sterk af van de vraag van ouders en de begeleiding die nodig is.