Van Angst naar Hulp

Van Angst naar Hulp

Themabijeenkomst: Van 'ANGST' naar 'HULP'
Drempels die migrantengezinnen ervaren binnen jeugdhulp

Sensa Zorggroep organiseert de themabijeenkomst ‘Van 'ANGST’ naar 'HULP'.

Deze themabijeenkomst gaat met name over de drempels die migrantengezinnen ervaren om jeugdhulp in te schakelen en het belang van een goede samenwerking tussen jeugdhulp en intermediaire organisaties om die drempels te verlagen.

Sensa Zorggroep is gespecialiseerd in interculturele zorg en heeft al ruim 10 jaar ervaring met het werken met deze doelgroep. Het kennen van en rekening houden met de waarden en normen van diverse culturen/religies en het spreken van dezelfde taal, maakt Sensa zorggroep laagdrempelig en zorgt voor een vertrouwde zorgomgeving.

Sensa Zorggroep werkt graag samen met ketenpartners om zo expertises uit te wisselen en de drempels tussen hulpbehoevenden en hulpverleners te verlagen. Wij willen graag onze kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan beter toegankelijke hulpverlening  en hulp dat zo goed mogelijk aansluit bij migrantengezinnen.


Achtergrond


 

Er zijn grote verschillen in gebruik van jeugdzorg. Bijna 18 procent van de Antilliaanse jongeren gebruikt jeugdzorg, veel meer dan het gemiddelde van 11 procent van de Nederlandse jeugd.Ook het beroep van Surinaamse kinderen op jeugdzorg is groot. Bijna 14 procent zit in een zware vorm van jeugdzorg zoals pleegzorg of reclassering. Turkse en Marokkaanse jongeren zijn met respectievelijk 8 en 9 procent juist ondervertegenwoordigd in de jeugdzorg. Toch komt veel van dezelfde problematiek ook voor bij Turkse en Marokkaanse gezinnen. Je zou verwachten dat zij dus ook bovengemiddeld vaak in de jeugdzorg terecht zouden komen. Zij blijken echter moeilijker de stap naar gespecialiseerde jeugdzorg te maken. Redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Binnen gezinnen worden problemen minder snel herkend of erkend. Ook is er vaker wantrouwen richting hulpverlening en proberen mensen de problemen in eigen kring op te lossen. Lang niet alle gezinnen weten de weg naar professionele hulpverlening te vinden. Maar ook aan de kant van de hulpverlening loopt het contact met andere culturen niet altijd soepel.

Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving


Inhoud programma


 

Als gastspreker hebben we Hans Bellaart, Coördinator Portaal Kennisplatform Integratie en Samenleving van het Verwey-Jonker Instituut aan het woord. Hij doet onderzoek naar diversiteitsvraagstukken rond jeugdbeleid, jeugdhulp, opvoeding en diversiteit in organisaties. Daarnaast geeft hij advies en trainingen vanuit zijn eigen bureau Tamam.

In zijn inleiding gaat hij in op de verschillende factoren die voor een 'mismatch' tussen migrantengezinnen en de jeugdhulp kunnen zorgen. Hij zal ook, met behulp van voorbeelden, duidelijk maken op welke wijze er goed kan worden aangesloten bij de specifieke vragen van migrantengezinnen. Sleutelpersonen en intermediairs vanuit migrantengemeenschappen zijn daarbij een onmisbare schakel.

Aanvullend hierop zal Suleyman Gogus, Algemeen directeur Sensa Zorggroep, de resultaten bekend maken van een veldanalyse die in opdracht van Sensa Zorggroep in 2016 door een socioloog is uitgevoerd. Deze heeft enige tijd 'undercover' meegelopen met hangjongeren op straat, met als doel antwoorden te vinden op wat jongeren beweegt naar o.a. radicalisering en criminalisering. Alles wat hij als 'een van hun' heeft meegemaakt heeft hij gerapporteerd en geanalyseerd. Suleyman Gogus zal middels deze resultaten verbindingen leggen met het belang van tijdig 'signaleren', het op een passende manier 'verbinden' met de juiste hulpverlening en het 'monitoren' van het totale proces.

Verder zal de middag verrijkt worden met een voorstelling van het internationaal theatergezelschap Theatre Hotel Courage van Katrien van Beurden. Samen met haar kernteam verzamelt ze verhalen over hoe men overleeft in de wereld van vandaag. Zo werkte ze in oorlogsgebieden, sloppenwijken en verlaten dorpen. In vrouwengevangenissen, met vluchtelingen en straatkinderen.

Het theater van THC is een zeer virtuoos, niet-rationeel en tragikomisch theater dat verbindt vanuit speelsheid en op die manier verschillende thema’s aanboort en toegankelijk maakt voor een breed publiek. Haar cast bestaat uit spelers die van oorsprong uit o.a. Irak, Syrië en India komen en zelf ervaring hebben met 'angst' rondom hulpverlening. Via interactieve korte scènes zullen ze ingaan op het thema van deze dag.

Aan het einde van het programma zal er een plenaire discussie en onderlinge uitwisseling plaatsvinden, waarbij gezocht zal worden naar concrete oplossingen voor het vraagstuk.

Na afloop is er mogelijkheid om te netwerken onder genot van lekkere hapjes


Het doel


 

Deze bijeenkomst is bedoeld om de jeugdbescherming, voogden, sociale wijkteams, jeugdteams, jeugdhulpverleners, bestuurders en beleidsmakers te informeren over de huidige stand van kennis omtrent de angst voor hulp van jeugdigen en hun ouders of opvoeders met een niet-westerse achtergrond: wat kenmerkt hun problemen en waar dient de hulpverlening rekening mee te houden?

Wij, als Sensa Zorggroep, ambiëren met deze bijeenkomst dat de deelnemers met  nieuwe inzichten de dag zullen afsluiten en waardevolle onderlinge verbindingen weten te leggen.


De genodigden


 

De genodigden zijn al onze collega’s uit de jeugdhulpverlening en de gemeente in de regio Alkmaar e.o. en West Friesland.

Programma


 

Van 'ANGST' naar 'HULP': Drempels die migrantengezinnen ervaren binnen jeugdhulp

14.00 - 14.30 Ontvangst met warme soep
14.30 - 14.35 Welkomstwoord Sensa Zorggroep, door Algemeen Directeur Suleyman Gogus
14.35 - 15.00 Interactieve voorstelling Theater Hotel Courage, onder leiding van Katrien van Beurden
15.00 - 15.30 Inleiding ‘Een betere aansluiting tussen migrantengezinnen en de jeugdhulp’ Hans Bellaart, Tamam Training & Advies en Coördinator Portaal Kennisplatform Integratie & Samenleving
15.30 - 15.45 'Signaleren, Verbinden & Monitoren', door Suleyman Gogus
15.45 - 16.00 Plenaire discussie
16.00 - 16.30 Netwerkborrel

Tijd, locaties en adres


 

Donderdag 12 april

Podium Mozaiek in Amsterdam
Bos en Lommerweg 191
1055 DT Amsterdam
Parkeren kan in de omliggende wijk. In deze wijk geld betaald parkeren.

Aanmelden kan tot 6 april 2018

Donderdag 19 april

De Mussen
Hoefkade 602
2526 CM Den Haag
Parkeren kan in de omliggende wijk. In deze wijk geld betaald parkeren.

Aanmelden kan tot 13 april 2018

Donderdag 26 april

Stichting Wijkcentrum Overdie
Van Maerlantstraat 8-10
1813 BH Alkmaar
Parkeren kan in de omliggende wijk.

Aanmelden kan tot 20 april 2018


Aanmelden


 

Aanmelden kan via deze link