Nieuws

Van Angst naar Hulp

Binnenkort de lancering van ons nieuwe project: Instituut Culturele Zorg!

Sensa Zorggroep lanceert in maart 2017 Kennisinstituut Interculturele Zorg, hieronder alvast een kijkje in de keuken.

Persverklaring boycotlijst

Persverklaring boycotlijst

Wij verwerpen de poging tot staatsgreep in Turkije en elke vorm van geweld of geweld dat wordt gebruikt om een doel te realiseren. Onenigheden moeten worden opgelost binnen de kaders van de wet en democratie. Onze gedachte gaat uit naar de slachtoffers.

Samenwerking Sensa Zorggroep en Eigenkracht

Een Eigen Kracht-conferentie is een bijeenkomst waarbij mensen, met familie en bekenden, samen komen om oplossingen te bedenken voor de situatie waarin zij zitten.
Het plan dat ontstaat bevat vaak hele concrete afspraken die zij (merendeels) zelf uitvoeren. Voor die oplossingen die zij zelf niet op kunnen pakken vragen zij om professionele ondersteuning.

Ouder- en Kindteams Amsterdam

Voor uw vragen of zorgen over opgroeien en opvoeden
Heeft u vragen of zorgen over het opgroeien of opvoeden van uw kind? Dan kunt u terecht bij een Ouder- en Kindteam in uw eigen wijk. Daar werken ouder- en kindadviseurs vanuit verschillende organisaties, ook vanuit Sensa Zorggroep.

Hoe verandert mijn zorg?

Krijgt u (langdurige) zorg?

Dan is deze website voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken.De veranderingen kunnen vragen oproepen. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze website legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.Wilt u informatie over jeugdzorg (tot 18 jaar, en verlengde jeugdzorg), of over zorg voor volwassenen?

 

Zorgen om (en voor) de multiculti senior

HAARLEM - De reguliere wooncentra zijn niet goed ingespeeld op de specifieke behoeften van multiculturele ouderen, heeft Sensa Zorg vastgesteld na eigen onderzoek. Daarin wil de organisatie (gespecialiseerd in zorg voor cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond) samen met de Haarlemse zorgorganisatie SHDH verandering brengen.

Cultuurspecifieke zorg in een woonzorgcentrum in Noord-Holland!

Het aantal multiculturele ouderen groeit snel. Ook in Noord-Holland. Lokaal onderzoek en ervaring van zorginstellingen wijst uit dat zij bijna geen beroep doen op intramurale zorg. Terwijl hun gezondheid significant slechter is dan die van autochtone leeftijdsgenoten. De vergrijzing en daarmee de zorgvraag vanuit deze ouderen neemt toe en daarmee de zorgverplichting en de druk op familieleden. Een belangrijk deel uit deze doelgroepen zal op korte termijn zorg nodig hebben en veel van hun familieleden zal deze zorg uiteindelijk niet (volledig) kunnen bieden. Bovendien zal er op een zeker moment professionele zorg nodig zijn, die de familieleden zelf niet kunnen bieden.

Samenwerking Sensa Zorggroep en JeugdRiaggg

Sensa Zorggroep is per 1 oktober 2013 een samenwerkingsverband aangegaan met JeugdRiagg Haarlem. Deze samenwerking behelst onder meer dat Sensa Zorggroep gebruik zal maken van de expertise van JeugdRiagg op het gebied van behandeling en diagnostiek en JeugdRiagg gebruik zal maken van de expertise van Sensa Zorggroep op het gebied van interculturele zorg.