Missie & Visie

Sensa Zorg onderscheidt zich door het brede aanbod van kwalitatief hoogwaardige hulpverlening, waarbij zij zich bij al haar activiteiten laat leiden door de specifieke vraag van elke cliënt. Deze vraag beantwoordt Sensa Zorg in een voor de cliënt vertrouwde omgeving met de nodige deskundigheid, professionaliteit en flexibiliteit, waarbij hart voor de zorg een onmisbare factor is. Naast de huidige vraag van cliënten is Sensa Zorg door haar deskundigheid erg alert en signaleert in een vroeg stadium mogelijke toekomstige problemen bij cliënten en naasten en vertaalt dit naar concrete hulpverleningsdoelen. Deze doelen zijn voor Sensa Zorg realiseerbaar door de deskundigheid van haar werknemers en de nauwe samenwerkingsverbanden met relevante organisaties. Met deze ketengerichte aanpak kan Sensa Zorg cliënten met meerdere en complexere hulpvragen een zorgvuldig afgestemd hulpaanbod bieden.