Laagdrempeligheid

Sensa Zorg beschouwt elke cliënt als uniek. Uniek als persoon en uniek in de zorgvraag. Cliënt geeft zelf de wijze en richting van de zorg aan, waarop Sensa Zorg, in overleg met naasten en ketenpartners,  binnen de kwaliteitsnormen en de wettelijke richtlijnen de zorg afstemt. Sensa Zorg pleit daarom naar een zo divers mogelijk medewerkersbestand, zodat er vrijwel altijd een passende match tussen cliënt en werknemer te realiseren is. Hierdoor is Sensa Zorg laagdrempelig en toegankelijk voor cliënten, werknemers en organisaties. Voor het creëren van een vertrouwde zorgomgeving, brengt Sensa Zorg bij elke hulpvraag eerst het sociale vangnet en netwerk van cliënten in beeld. Zo krijgen cliënten de mogelijkheid om samen met hun naasten te kijken naar de oplossing van hun hulpvraag. Als het vangnet en netwerk geen of onvoldoende uitkomst biedt, zet Sensa Zorg alsnog de benodigde hulpverlening in.