Klachtenreglement

Geachte cliënt,

Onze medewerkers doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het uiteraard een keer voor komen dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Indien dit het geval is, meldt het ons gerust. Naast het feit dat wij uw klacht of onvrede graag willen oplossen zien wij deze signalen ook als een middel om onze zorgverlening nog beter te organiseren.

De werkwijze:

Heeft u een klacht, bent u niet tevreden, of heeft u een verbeterpunt voor de organisatie meldt u dit dan zo snel mogelijk aan uw zorgverlener. De zorgverlener is verplicht de inhoud hiervan schriftelijk vast te leggen en te melden aan zijn of haar leidinggevende, hiervoor kan het meldingenformulier in uw zorgdossier gebruikt worden.

Meldt u uw klacht of onvrede liever niet aan uw zorgverlener of komt u met uw zorgverlener niet tot een oplossing, dan kunt u altijd contact opnemen met de zorgcoördinator van Sensa zorg.

Komt u met zowel de zorgverlener als de zorgcoördinator niet tot een oplossing, dan zal uw klacht of onvrede worden voorgelegd aan de directie van Sensa zorg. In overleg met u zal dan alsnog geprobeerd worden tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen;

Als blijkt dat u na bovenstaande stappen niet tot een oplossing kunt komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke geschillencommissie.

De geschillencommissie kunt u bereiken via:

Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel

U kunt de contactgegevens van uw zorgcoördinator en directie voorin uw zorgdossier vinden.

Het spreekt voor zich dat uw klacht of onvrede, zowel intern als extern, uiterst vertrouwelijk zal worden behandeld.

G. Kotan
Directie Sensa zorg