Ketenzorg

Sensa Zorg biedt ketengerichte zorg, waarbij door deskundigheid van de werknemers en  nauwe samenwerkingsverbanden met relevante organisaties cliënten met meerdere en complexere hulpvragen geholpen kunnen worden. Uit praktijk blijkt dat de zorgvraag van cliënten meerdere raakvlakken heeft, dan schriftelijk vastgesteld is. Vaak spelen financiële problemen, problemen bij de opvoeding van de kinderen, onwetendheid over regel en wetgevingen, problemen met het reguleren van administratieve werkzaamheden taalbarrière en isolement een belangrijke aanvullende rol bij de centrale hulpvraag. Voordat Sensa Zorg de daadwerkelijke zorg inzet, creëert ze daarom eerst rust in de woon- en leefomgeving van haar cliënten. Dit doet ze door bijvoorbeeld eventuele schulden bij schuldsanering aan te melden, de administratie te ordenen, pedagogische ondersteuning aan de kinderen te bieden en als contactpersoon te fungeren bij organisaties. Een nauwe samenwerkingsrelatie met eventuele ketenpartners is hierbij een must.