Flexibiliteit

Sensa Zorg biedt cliëntgerichte zorg, waarbij de zorgvraag van cliënten centraal staat. Er wordt eerst gekeken wat de daadwerkelijke behoeften van cliënten zijn en op basis van deze behoeften wordt passende hulp ingezet, uiteraard rekeninghoudend met de kwaliteitsnormen en wettelijke richtlijnen. Hierbij is een flexibele aanpak en een flexibele geest een onmisbare factor. Elke cliënt is uniek en heeft een unieke aanpak nodig. In overleg met de cliënt, naasten en ketenpartners zet Sensa Zorg de hulp in die op dat moment nodig is, al wijkt deze af van de schriftelijk vastgestelde rechten. Hierbij maakt Sensa Zorg gebruik van haar werknemers die vrijwillig naast hun reguliere werkzaamheden ook andere taken op zich nemen. Een sterke kant van Sensa zorg is dat de organisatie in staat blijkt om op korte termijn hulp te organiseren. Terminale zorg wordt binnen een dag ingezet en reguliere zorg binnen drie dagen.