Begeleiding

Begeleiding

Het kan zijn dat u door een handicap of ziekte beperkt bent. Of u bent ouder van een verstandelijk beperkt kind en/of jong volwassene. Dit kan veel onzekerheden en vragen over de toekomst en de ontwikkeling met zich meebrengen. Sensa Zorg kan u hierin begeleiden. Wij bieden begeleiding zowel individueel als in groepsverband.

 

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding wordt voornamelijk thuis geboden. Dit kan zijn in de vorm van gezinsbegeleiding waarin ouders ondersteund en geadviseerd worden over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. En/of het  kind of volwassene zelf krijgt gespecialiseerde indiciduele begeleiding. Een cursus Tripple P kan een onderdeel zijn. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit op diverse niveaus worden geboden.

Sensa Zorg tracht een schakel te zijn tussen ouders, instellingen, scholen en/of andere betrokken instellingen. Door onder meer ondersteuning op dit gebied te bieden tracht Sensa Zorg enerzijds de overbelasting van ouders te verminderen en anderzijds de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van client te vergroten.

 

Begeleiding in groepsverband

Sensa Zorg biedt dagbesteding aan kinderen en jong volwassenen. Dit wordt geboden in de vorm van weekend- en/of vakantie opvang en doordeweekse dagbesteding. Kinderen en jong volwassenen leren op de dagbesteding vaardigheden die nodig zijn om zo spoedig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving. Na een observatieperiode van 2 weken wordt er een ontwikkelingsplan opgesteld om zo gericht mogelijk te werken aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en/of jong volwassene. We werken met een vast dagprogramma dat verduidelijkt wordt d.m.v. pictogrammen en foto’s.